Opis więźby

Nowa wersja programu ArCADia-ARCHITEKTURA posiada opcję automatycznego opisywania więźby dachu. Na blogu była już opisywana możliwość tworzenia w modelu budynku więźby dachowej, która definiowana jest w programie R3D3-Rama 3D, a następnie importowana do ArCADia-ARCHITEKTURA i tu opisywana, wymiarowana i zliczana. W poprzednich wersjach można było wstawić wykaz elementów więźby i zwymiarować więźbę wymiarowaniem szeregowym.

wiezba-1

Nowa wersja daje możliwość automatycznego opisania więźby poprzez jej zaznaczenie i wybranie opcji Wstaw automatycznie opisy elementów więźby.

wiezba2

 

wiezba-2

W opisie domyślnie jest oznaczenie z numerem danego elementu analogicznym do numeru widocznego w zestawieniach. Dodatkowo wyświetlane są wymiary przekroju i długość. Parametry opisu można zmieniać po wybraniu opcji Edytuj właściwości opisu elementu więźby.

wiezba4

Jeśli wstawiony opis poszczególnych elementów nachodzi na siebie lub na inny element, przez co jest nieczytelny, to można go przesunąć (1. uchwyt) lub obrócić (2. uchwyt). Należy jednak pamiętać, że opis jest przywiązany do elementu i tylko wzdłuż niego można go przesuwać.