Dwa budynki na różnych wysokościach w jednym projekcie

Może się zdarzyć, że garaż przydomowy jest oddzielnym budynkiem. Może się też zdarzyć, że projektujemy osiedle domków szeregowych na małej skarpie. Może się zdarzyć dużo różnych projektów, w którym będziemy mieli więcej niż jeden budynek i będą one względem siebie przesunięte. Przesunięte w pionie, nie w poziomie rysunku.

Ponieważ na rzutach budynków powinny być wstawione na parterze tudzież przyziemiu koty wysokościowe pokazujące0,00 m, to mając więcej niż jeden budynek sytuacja się komplikuje. Szczególnie, jeśli te budynki względem siebie mają różne wysokości posadowienia. Na rzucie mają wyglądać inaczej, niż na przekroju i w 3D.

Ważną zasadą projektowania w programie ArCADia-ARCHITEKTURA (także ArCADia-START) jest fakt, że zerem projektu nie jest zero budynku, tylko jego wysokość bezwzględna (czyli wysokość nad poziomem morza).

I to właśnie ta wysokość określa położenie budynku względem zera projektu i innych budynków.

Jeśli podczas projektowania wczytujemy teren z podkładu geodezyjnego projektu wektorowego, czyli poprzez konwersje tekstów mapy na punkty wysokościowe lub jeśli punkty podajemy wprowadzając rzeczywistą wartość, to wysokość budynku definiujemy także o rzeczywistej wysokości.

Zazwyczaj „0” budynku mamy na parterze i dla niego przypisujemy odpowiednia wartość wysokości bazowej. W związku z tym, jeśli dla drugiego budynku podamy inną wysokość nad poziomem morza niż w budynku pierwszym to budynki względem siebie będą ustawione na różnych wysokościach.

Przy założeniu, że w ten sposób definiujemy punkty wysokościowe sprawa wydaje się przejrzysta, ale jest jeszcze możliwość zadania punktów wysokościowych względem budynku. W zasadzie, w takim przypadku określamy, że jedne z naszych budynków jest położony na wysokości0 mn.p.m.

Wprowadzamy wówczas punkty wysokościowe podając odpowiednio ujemne lub dodatnie wartości np. -0.3 dla obniżenia terenu względem budynku o 30 centymetrów.

Jeśli wprowadzimy punkty wysokościowe o wartości „0” wówczas oczywiście teren będzie na równo z podłogą parteru. Jeśli wartości będą dodatnie, oczywiście teren podniesiemy.

Sprawa wydaje się oczywista, że przy wprowadzeniu drugiego budynku, w zależności od tego, czy będzie on położony niżej czy też wyżej budynku pierwszego wprowadzamy odpowiednią wartość w polu wysokości bezwzględnej.