System ArCADia 6.7- nowości

Nowa wersja systemu ArCADia wnosi kilka udogodnień szczególnie dla osób projektujących w module ArCADia-ARCHITEKTURA, która także zmieni numer wersji. Nową wersja w systemie ArCADia 6.7 będą też miały moduły ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE oraz ArCADia-3D MAKER. Pierwsza wersja modułu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE otrzyma nową nazwę ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE. Dojdą także dwa zupełnie nowe moduły ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU oraz ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE.

Ale nie o tych modułach zamierzam pisać, tylko o nowościach w wersji 6.7.

Drobna zmiana, a ułatwi wprowadzanie kominów i słupów, którym teraz podczas wprowadzania można zadać kąt wstawienia. Można, ale opcja pozwala na jej włączenie i wyłączenie. Opcja analogiczna do wcześniej wprowadzonej podczas wstawiania obiektów 2 i 3D. Teraz również tu można wyłączyć wskazywanie kąta przy rysowaniu.

Przy wprowadzaniu okien i drzwi i ich późniejszej modyfikacji, występowały luki w symbolu typów. Widać to było na zestawieniu, np. 01, 02, 04, 06, 07. Trzeba było ręcznie zmieniać wartości. Teraz przed wstawieniem zestawienia lub po, można znaczyć np. jedno z okien i włączyć opcje przenumerowania symboli (znajduje się ona na oknie edycji okien, drzwi oraz okien/drzwi skryptowych). Zostanie otwarte okno, które automatycznie zmieni lub zada symbole lub pozwoli na ich ręczną modyfikacje. Opcja analogicznie działa dla drzwi.

Powyższe przeindeksowanie symboli przydaje się głównie w zestawieniu stolarki, które także zostało zmodyfikowane. Schematy domyślnie są wyświetlane w skali 1:1, czyli dokładnie takiej, w jakiej rysowany jest projekt. Opcja zmiany skali znajduje się w oknie właściwości zestawienia. Elementy zestawienia zostały podzielone na kondygnacje i otrzymały nowe oznakowania dla drzwi otwieranych do góry i obrotowych.

 

Zestawienie pomieszczeń zostało uzupełnione o kolumnę, w której znajduje się powierzchnię wykończeniową ścian, czyli taką jaką potrzebna jest nam do kupienia odpowiedniej ilości farby.

Doszło nowe zestawienie użytych w projekcie obiektów 3D. można je zrobić dla całego budynku z podziałem na kondygnacje lub dla obiektów ustawionych na terenie. Można też zrobić zestawienie zaznaczonych na rzucie obiektów 3D.