Import obiektów z programu ArCon

ArCADia-ARCHITEKTURA ma możliwość powiększania biblioteki obiektów o formaty: 3ds, aco i o2c. Dwa ostatnie formaty to obiekty z programu ArCon. Z tego programu obiekty jednak można przenieść na dwa sposoby: poprzez import wymienionych formatów lub przez przeniesienie projektu. W drugim wariancie oba programy muszą być uruchomione jednocześnie, ale trzeba najpierw spełnić odpowiednie wymagania:

Od Windows 7 program ArCon najczęściej do poprawnego działania wymaga wybrania opcji Uruchom jako administrator (opcja dostępna przy kliknięciu na skrót do programu prawym klawiszem myszy lub w oknie właściwości skrótu). Jeśli ArCon uruchamiany jest tą opcją, to żeby połączyć się z programem ArCADia (PLUS), ArCADia LT, ArCADia-INTELLICAD lub ArCADia-START, trzeba podany program uruchomić tą samą opcją. Inaczej pojawi się komunikat o braku uprawnień, choć nie zawsze brzmi on dokładnie w taki sposób i użytkownik niekoniecznie zorientuje się, na czym polega problem. System operacyjny narzuca pewne rozwiązania i niestety nie ma jak ich obejść. Trzeba oba programy uruchomić tą samą opcją.

Druga bardzo ważna rzecz to ustawienie ścieżek do katalogu tekstur PRZED PRZENIESIENIEM PROJEKTU z programu ArCon. Na wstążce System dostępna jest ikona Opcje, po wybraniu której klikamy na przycisk Foldery tekstur.

Zielony plus znajdujący się z lewej strony okna pozwala na dodanie ścieżki i wskazanie jej do katalogu Tekstur w zainstalowanym programie ArCon. Tu uwaga: ArCon od wersji 2. katalog Tekstur miał ulokowany w głównym katalogu ..\ArCon X\Tekstury (gdzie x wskazuje numer wersji). W ArCon 17 zostało to zmienione i katalogi Obiekty, Tekstury i Materiały zostały przeniesione do katalogu ArCon, który jest instalowany obok głównego katalogu programu…\ArCon 17. Dzięki temu w kolejnej wersji ArCon nadgra nowe obiekty i tekstury do katalogu ArCon i stworzy nowy główny katalog. Nie trzeba będzie jednak przenosić obiektów i tekstur jak w poprzednich wersjach. Dlatego w zależności od posiadanej wersji programu ArCon należy podać odpowiednia ścieżkę.

Jeśli dwa powyższe warunki są spełnione, to projekt z ArCona może być przejęty do ArCADii-ARCHITEKTURY opcją ze wstążki System – Import ArCon. Projekt zostanie przerysowany jako model systemu ArCADia. Obiekty zostaną przeniesione i zapisane do Biblioteki użytkownika w takich samych katalogach, jak to było w ArConie. Tekstury obiektów będą przejęte z zapisanego elementu. Nie będą użyte te, które zostały na nim w danym projekcie zadane.

Inną formą rozszerzenia Biblioteki użytkownika jest import obiektu lub obiektów.

W tym przypadku katalog Tekstur również musi być podany przed pierwszym importowanym obiektem.

Żeby dodać obiekty w formacie ACO lub o2c do modułu ArCADia-ARCHITEKTURA, należy włączyć okno Eksplorator obiektów (znajdującym się na wstążce System) na zakładce Obiekty 3D. Trzeba zaznaczyć katalog, do którego obiekt lub obiekty mają trafić (możemy wskazać istniejący folder lub stworzyć własny) i kliknąć ikonę Importuj obiekty 3D.

Wskazujemy katalog z obiektem lub obiektami do zaimportowania. Jednym ruchem możemy zaimportować cały katalog, czyli wszystkie znajdujące się w nim elementy. Jeśli klikniemy dwukrotnie w otwartym katalogu na jeden obiekt (lub zaznaczymy jeden obiekt i klikniemy Otwórz), to zaimportuje się jeden element.

Jeśli zaznaczymy wszystkie obiekty w katalogu (np. kombinacją klawiszy Ctrl+A), to jednocześnie zaimportujemy je wszystkie.

Czy dla jednego, czy dla wielu obiektów okno importu wygląda tak samo. Różnica dotyczy tylko umieszczonej z lewej strony listy obiektów importowanych. Dla każdego z nich można oddzielnie zdefiniować nazwę (nazwa obiektu w systemie ArCADia jest taka sama dla pliku, jak dla obiektu w bibliotece), zmodyfikować wymiary, choć głównie chodzi tu o zadecydowanie, czy ma być tworzony Symbol 2D, czy nie. To jest najdłuższy proces (generowanie symbolu) importu obiektu. Dlatego przy bardzo skomplikowanych obiektach, np. drzewach stworzonych z gałęzi i dużej ilości liści należy się zastanowić, czy generować podgląd, ponieważ może to zająć nawet kilkanaście minut. Jednak jeśli symbol nie zostanie utworzony, wówczas na rzucie przy wprowadzeniu obiektu będziemy mieli przekreślony prostokąt.

Jeśli importujemy wszystkie obiekty z katalogu i chcemy utworzyć dla nich symbole 2D, to należy zaznaczyć opcję Zastosuj do wszystkich, a następnie wcisnąć przycisk Utwórz>>. Po zdefiniowaniu symboli należy kliknąć na OK. Obiekty zostaną dodane do wybranego katalogu.

Jeśli obiekty zaimportują się jako białe, to znaczy, że nie spełniliśmy warunku wskazania katalogu tekstur!