Jak modyfikować dach

Przykładów rozwiązań dachu może być wiele, ale poniżej opiszę projekt załączony do programu jako ArCADia-ARCHITEKTURA przykład 4.

 

Projekt posiada dwa dachy: główny nad częścią mieszkalną i drugi nad garażem. Dla obecnego przypadku opiszę dach nad garażem, który finalnie wygląda tak:

A jak do tego doszło? Zacznijmy od rzutu ścian garażu, które będą otoczone okapem o szerokości100 cm.

 

Jak widać powyżej, w górnej części, między ścianami, nie mamy 100 cm, tylko51 cm. Rzut dachu trzeba lekko przekłamać. Dobrze jest narysować linie pomocnicze, które pozwolą łatwo wyznaczy rzut dachu.

Wywołujemy opcje Wstaw dach, w oknie podajemy odpowiednie dane np.10 cm ścianki kolankowej,0 cm dla okapu (dla bardziej skomplikowanych dachów lepiej zaczynać od okapu z zerowym wysunięciem) i 30 stopni dla nachylenia połaci. Po zatwierdzeniu okna obrysowujemy czerwone linie. Po zamknięciu obrysu i zatwierdzeniu wstawiania pojawi się pytanie o docięcie elementu. Przy większych projektach radziłabym docinać dachem elementy dopiero po jego ostatecznej modyfikacji, nie zaraz po wstawieniu.

Dach zawsze tworzy się wielospadowy, po jego wstawieniu możemy go dowolnie modyfikować w oknie właściwości. Modyfikacje powinniśmy rozpocząć od najmniejszych połaci, w tym przypadku dla połaci 6 i 3 definiujemy ściany szczytowe.

Teraz zmieniamy połać 7 i 8. Kolejność jest istotna. Jeśli po wprowadzeniu zmiany nie widzimy jej, znaczy, że dana jest nieprawidłowa i trzeba cofnąć jej wprowadzenie.

Po zdefiniowaniu geometrii można zmieniać wielkości okapów i ścianek kolankowych. Dla połaci 5, 2 i 1 wpisujemy okap równy100 cm. Dla połaci 3 okap będzie miał 290 cm, ponieważ wysuwamy go nad wejście do budynku), a dla małej połaci 4 okap zadajemy na 98 cm (tylko tyle miejsca mamy do ściany).

Na koniec zostało dopasowanie wysokości ścianki kolankowej połaci 4, tak, żeby zjednoczyła się z połacią 5. Wartość ta jest wpisywana metodą prób i błędów, aż do poniższego wyniku.

Uwaga: przy wprowadzaniu danych bywa, że wartość jest zatwierdzona jeszcze przed skończeniem jej wpisywania. Wówczas trzeba raz jeszcze pole zaznaczyć i szybciutko podać wartość.