Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5 (wprowadzona w ArCADia System 4.1)

Nowości w systemie
Nowy przekrój:
– tworzenie przekroju szybsze od 2 do 12 razy
– wyeliminowane problemy z kolejnością elementów
– możliwość tworzenia przekrojów stopniowych
– możlwość obracania linii przekroju
Ulepszenia w renderingu:
– uwzględnienie źródeł światła
– tryb nocny
Własności elementów:
– dostęp do atrybutów (pisaków, czcionek i powierzchni) z poziomu ActonBara i ItemBara
– zmiana artybutów (pisaków, czcionek, powierzchni) odzwierciedla się w podglądzie 2D/3D na bieżąco
– obsługa nawigacji klawiaturą

Nowości w Architekturze
– Tworzenie i edycja wię więźby dachowej z wykorzystaniem programu Rama3D  (+zestawienia drewna)
– Przenoszenie elementów użytkownika ze starszej wersji programu po instalacji
(dot.: biblioteki materiałów, typów, obiektów 2D i 3D)
– Źródła światła: tworzone osobno i zawarte w obiektach 3D
– Nowe okna i drzwi skryptowe:  drzwi z doświetleniem bocznym (+podwójne),  drzwi z doświetleniem górnym (+podwójne),  drzwi balkonowe przesuwne,  drzwi balkonowe łukowe (+podwójne), drzwi balkonowe łukowe z lufcikiem,  okna półkoliste,  drzwi łukowe asymetryczne podwójne,  niesymetryczne okno łukowe prawo- i lewostronne,  podział lufcika w oknie łukowym z lufcikiem
– Nowe typy wymiarowania:  kątowe,  promienia, długość ściany
– Edycja własnośći obiektów 3D w bibliotece
– Import obiektów 3D z formatu o2c
– Kominy wyświetlają się zawsze ponad ścianą, przysłaniając ją
– Pomieszczenie tworzone w szachcie kominowym jest domyślnie nieogrzewane
– Możliwość zmiany koloru i tekstu dla zaznaczonej połaci na dialogu dachu
– Uzupełnienie o podgląd 3D dialogów: słup, bryła, okno, okno dachowe, drzwi, schody, strop, kanał kominowy