Rysunek CAD i projekt architektoniczny, jak wprowadzić elementy ArCADii na płaski rysunek

Tej metody raczej nie polecałabym ze względu na spowolnienie pracy programu, ale jeśli wszystkie poniższe uwagi zostaną zastosowane, można z niej korzystać.

Jeśli mamy projekt rysowany liniami z rozłożonymi nad lub obok siebie kondygnacjami, projekt będziemy musieli obrysować.

a-cad-1

Tu nie przyda się opcja Przekształcenia linii w ścianę, bo szybciej narysujemy ją, pokazując początek i koniec. Ale zanim zaczniemy rysować, sprawdźmy na rzucie, czy jest jakiś punkt, który się powtarza na każdej kondygnacji. W powyższym przypadku proponuję prawy dolny narożnik kondygnacji, w głównej części budynku. I w to właśnie miejsce należy wstawić rzut.

a-cad-1-2

Z paska narzędzi ArCADia-SYSTEM wybieramy ikonę a-cad-3-ico Kreator budynku.

a-cad-4

W powyższym oknie nadajemy nazwę dla budynku i ikoną a-cad-5-ico Dodaj wprowadzamy tyle kondygnacji ile jest nam potrzebne.

a-cad-6

Klikając na każda kondygnację, zmieniamy jej nazwę, pamiętając, że zaznaczona wypełnionym kwadratem kondygnacja jest naszą kondygnacją bazową. Wszystkie kondygnacje znajdujące się na liście pod nią będą wprowadzane poniżej „parteru”, a kondygnacje znajdujące się powyżej, będą kolejnymi piętrami budynku. Kolejność kondygnacji zmieniamy ikonami a-cad-8-ico  a-cad-7-ico.

a-cad-10

W powyższym oknie możemy tez zmienić wysokości kondygnacji lub pozostawić to do późniejszej edycji.

Przed zamknięciem okna należy jeszcze dla każdej kondygnacji pokazać Punkt stały. W tym celu klikamy na ikonę a-cad-9-ico (np. dla kondygnacji Parter) i umieszczamy znacznik układu współrzędnych w narożniku budynku na narysowanej kondygnacji parteru.

a-cad-11-2

Analogicznie postępujemy z kolejnymi Punktami stałymi.

a-cad-12

Teraz możemy zatwierdzić okno i przejść do rysowania.

W oknie Menadżera projektu każda kondygnacja aktywna jest na oddzielnej zakładce. Przełączanie się między kondygnacjami odbywa się poprzez klikanie na odpowiednią zakładkę.

a-cad-13

Ponieważ przy rysowaniu każda ściana będzie pokazana na wszystkich rzutach, to przy trzeciej kondygnacji program może zacząć wolniej działać. Wówczas dobrze byłoby na każdej zakładce (widoku) pozostawić zapaloną wyłącznie tę kondygnację, która jest aktywna. Pozostałym kondygnacjom po kliknięciu na ikonę żarówki wyłączmy widok. Wyłączajmy jednak tylko te kondygnacje, na których już coś narysowaliśmy, inaczej nowo wprowadzane elementy i tak będą widoczne.

a-cad-14