Przekształcanie linii w ścianę

Jeśli dla płynniejszego rysowania koncepcji najpierw rysujemy pomieszczenia liniami lub poliliniami albo chcemy zmienić nasz stary projekt rysowany jeszcze prostymi elementami, to mamy dwa sposoby wprowadzenie tych projektów do systemu ArCADia BIM. Pierwszy jest bardzo prosty: obrysować wprowadzony rzut ścianami i wstawić okna, drzwi oraz pozostałe elementy. Drugi sposób to przekształcenie linii lub polilinii w ściany lub ławy fundamentowe.

2arcadia-01

Na powyższym rysunku mamy narysowane ściany, zaznaczone okna i drzwi w sposób schematyczny. Czerwona linia osi to polilinia, która w szybki sposób pozwoli na przekształcenie płaskiego rysunku w bryłę budynku. Spośród ikon wprowadzania ścian wybieramy Przekształć linie w ścianę.

2arcadia-03

Wyświetlone zostaje standardowe okno wprowadzania ściany, w którym definiujemy, jaki rodzaj ściany chcemy wstawić. Ścianę możemy wybrać z biblioteki lub zdefiniować w oknie właściwości.

2arcadia-02

Zaznaczamy linię lub polilinię, którą chcemy przekształcić w ścianę. Na razie klikamy na nią lewym klawiszem myszy.

2arcadia-04

 

Sprawdzamy, czy ściana jest dobrze rysowana i czy linia, którą wskazaliśmy, jest odpowiednią krawędzią lub osią wprowadzanej ściany. Domyślnie ściany rysujemy osią, więc w tym przypadku przekształcana linia jest dobrze wybrana, ale na zrzucie powyżej widać, że warstwy ocieplenia idą po wewnętrznej stronie budynku zamiast od zewnątrz. W oknie wstawiania obracamy ścianę zaznaczoną poniżej ikoną.

2arcadia-05

Jeśli ściana jest rysowana poprawnie, klikamy na ekranie koło ściany i mamy wprowadzony fragment budynku.

2arcadia-06

Teraz wstawiamy okna i drzwi. Definiujemy podłogę, stropy itp. – projektujemy dalej budynek.