Elementy prętowe w konstrukcji altany

Wszelkie elementy konstrukcji szkieletowej najlepiej w module ArCADia-ARCHITEKTURA wykonywać elementami prętowymi.

Ten projekt altany powstał wyłącznie przy użyciu elementów prętowych, wprowadzanych pionowo, poziomo i pod kątem. Oczywiście początek to elementy pionowe. Wybieramy opcję (znajduje się na wstążce Architektura) i przed wprowadzeniem wchodzimy we właściwości. Definiujemy wysokość (wpisując go w polu Wysokość końca), wybieramy przekrój i zadajemy jego wielkości. Nie ma tu pełnego przekroju, jest to jednak element prętowy, będzie to widać dopiero przy elementach symulujących krokwie i na przekrojach, które przetną elementy prętowe.

To parametry słupków tylnych, które zostały wstawione wszystkie jednocześnie, ponieważ w oknie wstawiania została zadana odpowiednia liczba i rozstaw elementów.

Po wskazaniu położenia pierwszego słupa trzeba było pokazać kierunek wprowadzenia kolejnych i tylna konstrukcja została wprowadzona. W tym przypadku za słupkami została dostawiona tylna ścianka o poniższych parametrach.

Na ścianie została zadana tekstura drewna, aby ścianka sugerowała drewniany element.

Analogicznie zostały wprowadzone 3 słupy z przodu. Na boku zostały wprowadzone da elementy poziome, o tym samym przekroju, ale przy wprowadzaniu została wybrana opcja:

W tym przypadku były wstawione dwa elementy prętowe w tym samym miejscu, dzięki temu po wstawieniu w jednym można było zmienić tylko wysokość położenia i nie trzeba było go wrysowywać ponownie.

Następnie zostały dodane poziome elementy symulujące płatwie, a na nich krokwie, czyli skośne elementy prętowe o następujących parametrach:

Na zakończenie, przed tylną ścianą, w świetle słupów zostały wprowadzone elementy usztywniające konstrukcje:

Czy to na początku, czy na końcu pamiętajmy, że jeśli elementy prętowe mają symulować drewno, to trzeba im zadać odpowiednią teksturę na powierzchni.