Skalowanie widoku: milimetry, metry czy centymetry

Domyślną jednostka rysowania w systemie ArCADia są centymetry. Jest to zdefiniowane we właściwościach widoku i tak właśnie można to w dowolnym momencie zmienić. Najpierw jednak musimy mieć pierwszy widok, dlatego jeśli chcemy zacząć rysować w innych jednostkach niż domyślne zacznijmy od wstawienia widoku. Na wstążce System znajduje się opcja Wstaw rzut. Opcja wstawiamy uchwyt widoku i ty uwaga dość ważna. Jeśli będziemy potrzebować wprowadzać elementy we współrzędnych geodezyjnych, to wprowadźmy uchwyt widoku w punkcie 0,0. Jeśli nie jest to konieczne, to uchwyt może być położony w dowolnym miejscu, np. przy podkładzie, który dostaliśmy. Po tej operacji ze wstążki System wybierzmy jeszcze opcje Menadżer projektu.

W tym oknie pojawi się pierwszy widok Rzut 1. Nazwa widoku znajduje się na zakładce po prawej stronie okna. Można ja zmienić lub pozostawić domyślną, ale to po kliknięciu na jej nazwie prawym klawiszem myszy wejdziemy do okna Właściwości widoku.

Jak widać powyżej, prócz nazwy można tu zmienić jednostki wprowadzania i wyświetlania dostępne na widoku. Po zmianie np. na metry jednostka na rysunku się zmieni, ale pamiętajmy, ze w oknach dialogowych dane będziemy podawać jak wcześniej. Jeśli coś było w oknie dialogowym wprowadzane w centymetrach to nadal tak będzie. Zmieni się tylko jednostka przy rysowaniu, podawaniu długości ściany, czy kabla linii telekomunikacyjnych.

Zmianę jednostki najlepiej definiować zaraz po zadaniu widoku, ponieważ zmiana w trakcie rysowania spowoduje przeskalowanie elementów z systemu ArCADia, czyli ścian, rur, kabli itp. ale elementów prostych takich jak linia, okrąg czy polilinia nie zmieni. Te elementy zostaną w pierwotnej lokalizacji, co może nam utrudnić pracę. Dlatego najlepiej zacząć od zdefiniowania jednostki.

Jeśli zawsze rysujemy w metrach, to proponuje zapisać to w szablonie. Otwieramy nowy czysty projekt, ze wstążki System wybieramy ikonę Menadżer szablonów.

Tworzymy nowy szablon o dowolnej nazwie i klikamy Wybierz, jeśli będziemy chcieli, żeby zawsze rysunki były rysowane w ten sam sposób, to możemy w polu Ustaw jako domyślny szablon wskazać ten, który stworzymy. Następnie do rysunku wprowadzamy rzut opcja Wstaw rzut. W oknie Menadżera projektu klikamy na nazwę zakładki, przełączamy jednostkę na metry i klikamy na dole okna przycisk Zapisz w szablonie. Zostanie wyświetlony komunikat o zapisaniu danych. Od tej pory ilekroć użyjemy tego szablonu do rysunku, to jednostka domyślna rysowania będą metry.