Elementy stalowe w ArCADii-ARCHITEKTURZE

ArCADia-ARCHITEKTURA od wersji 7.0 posiada nową opcję wstawiania słupów stalowych. Opcja pozwala na wprowadzenie słupów pionowych, pochyłych i poziomych elementów stalowych. Wszystkie opcje dostępne po kliknięciu ikony isp.

it_slup-s

Standardowe okno wstawienia słupa zostało (dla słupów stalowych) powiększone o możliwość wyboru sposobu wstawienia oraz wysokości początku i końca słupa. Przed wstawieniem elementu dobrze jest wejść we właściwości, wybrać typ (dwuteownik, ceownik, rura okrągła, rura prostokątna, rura prostokątna walcowana, dwuteownik spawany lub profil spawany), określić parametry przekroju i sposób narysowania słupa.

o_slup-s

Po zatwierdzeniu typu elementy stalowe można wprowadzić:

– pionowo, wówczas postępujemy analogicznie do wprowadzania słupa;

– pochylone, wówczas pokazujemy początek (najniższy punkt) i koniec (najwyższy punkt) elementu stalowego, a jego długość jest wyliczana ze wskazanych punktów;

– poziomo, wtedy również wskazywany jest początek i koniec elementu, ale jeden i drugi punkt jest wówczas na tej samej wysokości i jest on podawany w oknie wprowadzania.

Poniżej przykład zastosowania elementów stalowych.

arc2-slupy1

 

Po wstawieniu pionowego słupa w oknie właściwości można go dowolnie obracać i pochylać we wszystkich trzech osiach układu współrzędnych. Należy jednak pamiętać, że taka modyfikacja jest dostępna dla każdego słupa osobno. Nie można modyfikować pochylenia i położenia więcej niż jednego słupa na raz.

Parametry przekroju słupów są tak skonfigurowane, żeby można było definiować różne typy przekrojów, np. z jedynego w programie typu dwuteownika można stworzyć zarówno dwuteownik normalny, jak i szerokostopowy.

arc2-slupy2

Dwuteownik normalny IPN

arc2-slupy3

Dwuteownik szerokostopowy HEB

Różnica w tych dwóch wskazanych typach polega na: Promień zaokrąglenia brzegu (R), który w dwuteowniku szerokostopowym jest równy 0, podobnie jak parametr Spadku półki (S). Przy tak zdefiniowanych parametrach wprowadzimy właśnie taki profil. Jeśli obie wartości będą większe od 0, wówczas będzie to np. dwuteownik normalny.

slup-s2

 

Z typu Ceownik można utworzyć profile normalne, równoległościenne i gięte półzamknięte. Podobnie jak w przypadku dwuteowników ustawienie Promień zaokrąglenia brzegu i Spadku półki na 0 zmienia przekrój elementu stalowego, a przy profilu giętym należy uzupełnić pole Wysokość zakrzywienia.

arc2-slupy4

Ceownik normalny UPN

arc2-slupy5

Ceownik równoległościenny UPE

 

arc2-slupy6

Ceownik gięty półzamknięty

 

UWAGA:

Przy definiowaniu parametrów przekroju należy zwracać uwagę na podgląd, który może zniknąć przy wstawieniu parametrów niezgodnych z geometrią. Wówczas należy parametry tak pozmieniać, aby przekrój znów pojawił się w podglądzie.