Nowe fundamenty

W ArCADia-ARCHITEKTURA 7.0 zostały zmienione fundamenty; zarówno ława fundamentowa, jak i stopa. Najważniejszą zmianą w obu elementach jest możliwość definiowania ich wysokości położenia, co oznacza, że już będąc na Parterze, możemy wprowadzić ławy fundamentowe z wysokością położenia np. –40 cm.

Zaczynamy od wywołania opcji wstawiania ławy fundamentowej. I po jej wstawieniu, i przed (definiując element przed jego wstawieniem mamy później mniej modyfikacji do wykonania) możemy zdefiniować parametry ławy. Jednak już w oknie wstawiania mamy zmianę:

it_fund2

Nad standardowymi opcjami wstawiania i dojścia do właściwości zostały dołożone opcje wstawiania ściany fundamentowej. Pierwsza ikona odpowiada za wstawienie ściany, a jej wyciśnięcie wyłącza tę opcję. Druga ikona, dostępna wyłącznie w przypadku, gdy wraz z ławą wstawiamy też ścianę, pozwala na wejście do okna właściwości ściany.

UWAGA:

Udogodnieniem przy wprowadzaniu ław fundamentowych jest możliwość wprowadzenia ich wraz ze ścianą. Tylko w tym momencie, podczas wprowadzania, elementy te są ze sobą połączone i od siebie zależą. Po wstawieniu zostają rozdzielone i każdy element modyfikowany jest oddzielnie (i przy wejściu we właściwości, i przy przesuwaniu).

Nie został wprowadzony nowy typ ściany – ściana fundamentowa. Jest to zwykła ściana, dla której został zdefiniowany odpowiedni materiał. Ściana po wstawieniu będzie miała dokładnie takie same możliwości edycji, co pozostałe ściany wprowadzone w projekcie.

o_fund2

Okno ławy fundamentowej posiada możliwość definicji tylko parametrów ławy. Nie ma tu żadnej informacji o ścianie, która będzie wstawiona w osi konstrukcyjnej ławy. Jeśli w oknie widoczność osi będzie zaznaczona, to oczywiście na rzucie będzie ona widoczna. Opcje w panelu Operacje są przydatne przy zmianie szerokości ławy, kiedy wybieramy, która krawędź lub oś ma pozostać w tym samym miejscu, a od niej odrysowana będzie nowa szerokość ławy.

Podczas rysowania ławy wraz ze ścianą oba elementy są ze sobą powiązane. Ściana zawsze jest położona na ławie, niezależnie od wysokości, która jest zadana dla ławy. Dodatkowo ściana wprowadzana na ławie, o ile nie zostanie to zmienione przez użytkownika, pilnuje się wysokości kondygnacji, na której jest wprowadzana, czyli jej górna krawędź jest na górnej krawędzi kondygnacji.

Dla przykładu narysuję kilka ław o długości 100 cm, zmieniając każdorazowo tylko wysokość położenia ławy o 10 cm (nie ruszając danych ściany).

arc7-law1

Stopa fundamentowa także została zmieniona i można ją wstawić na dowolnej wysokości, także wraz ze słupem umieszczonym na stopie.

it_fund1

Okno wstawiania stopy fundamentowej

We właściwościach stopy nie ma żadnych informacji o słupie. Jego właściwości są oddzielnie dostępne z okna wstawiania stopy. Słup na stopie jest wstawiany na przecięciu osi ławy. Nie ma tu żadnego zabezpieczenia i wykrywania, czy słup się zmieści na definiowanej stopie, czy nie –użytkownik sam musi nad tym czuwać.

o_fund1

Przy wprowadzaniu parametrów stopy należy zwracać uwagę na okno podglądu. Jeśli zniknie z niego podgląd stopy, to znaczy, że wprowadzone zostały nieprawidłowe parametry i nie da się z nich zbudować stopy. Podobnie będzie, jeśli zauważymy, że podgląd, mimo naszych zmian w danych, nie jest odświeżany. Oznacza to, że wprowadzone są niewłaściwe wartości.

Słup przy wprowadzaniu wraz ze stopą będzie się zachowywał analogicznie jak ściana wprowadzana z ławą. Jego wysokość będzie dostosowywana do miejsca, które pozostanie do górnej krawędzi kondygnacji, a po wstawieniu będzie oddzielnym elementem, modyfikowanym samodzielnie zarówno we właściwościach, jak i w razie przesuwania stopy.