Multischowek, czyli kopiowanie

Kopiowanie elementów systemu ArCADia może następować poprzez opcje modyfikacji (Kopiuj) lub przez schowek (Ctrl+C) lub przy tworzeniu kondygnacji lub przez Multischowek.

Pierwsza opcja pozwala przekopiować zaznaczony element lub elementy na danej kondygnacji. Druga opcja pozwala na przekopiowanie elementów na kondygnacji, na inną kondygnację w miejsce wskazane poprzez klikniecie lub do innego projektu. Ostatnia opcja pozwala na przekopiowanie grupy lub grup elementów (np. ścian, schodów, słupów) z kondygnacji na kondygnację lub do innego dokumentu. Multischowek dostępny jest na dole oknie Menadżera projektu po zaznaczeniu kondygnacji.

4arc-01

Po użyciu przycisku Wybór elementów zostanie pokazana lista dostępnych grupy:

4arc-02

W tym budynku znajduje się nie tylko projekt architektoniczny, ale także sanitarny, gazowy i elektryczny, stąd dodatkowe branże, które także mają rozwijane drzewo poszczególnych elementów użytych w rysunku. To co jest na drzewku zaznaczone, to zostanie skopiowane i wklejone na inną kondygnacje w tym lub nowym projekcie.

UWAGA:

Multischowek zastępuje istniejące grupy na danej kondygnacji, co oznacza, ze nie możemy przekopiować Muiltischowkiem ścian na kondygnacje, która już ściany zawiera, ponieważ istniejące zostaną usunięte i wprowadzone zostaną nowe te skopiowane. Chyba, że właśnie takie było założenie i chcieliśmy w ten sposób skasować wcześniej wprowadzone elementy.

Po zaznaczeniu elementów do kopiowania klikamy na ikonę Kopiuj elementy 4arc-03. Następnie na drzewie w oknie Menadżera projektu klikamy na kondygnacje, na którą mają zostać przekopiowane elementy i klikamy opcję Wklej elementy 4arc-04. Jeśli kopiujemy elementy do nowego dokumentu, pamiętajmy najpierw zdefiniować kondygnacje i dopiero na nią wkleić kopiowane obiekty. Jeśli chcemy skopiować kolejne elementy najpierw musimy opróżnić pamięć Multischowka ikoną 4arc-05, a później analogicznie przenosić kolejne kondygnacje.