Symbol opisu elementu

Wprowadzając opis elementu na przekroju, czy rzucie pokazana jest linia opisu wraz z oznaczeniem. Jeśli element opisywany nie ma zapisanego typu, to oznaczenia nie będzie, będzie wyłącznie kółko otaczające symbol.

Oczywiście można od razu wprowadzić wykaz materiałów, co będzie wyglądało jak poniżej.

Jeśli jednak chcemy, żeby na przekroju znajdowało się tylko oznaczenie wykazu materiałów, a sam wykaz będzie pokazany gdzieś obok, to potrzebny jest symbol oznaczenia typu. We właściwościach opisu elementu jest pole Oznaczenie typu, ale jeśli obiekt nie ma zapisanego typu, to pole to jest zablokowane. Będzie ono dostępne, wyłącznie wówczas jeśli obiekt będzie miał zapisany tym.

Powyżej widać opis wstawiony dla obiektu zapisanego, oznacza to, że ściana albo została wybrana z biblioteki, albo została zapisana, czyli w oknie właściwości, w panelu Zarządzanie elementem jest podana nazwa Typu i Symbol typu.

Wystarczy, że obiekt jest zapisany do biblioteki projektu, a już będzie miał dostęp do Symbolu typu. W przypadku ściany, okna, czy drzwi symbol ten uzupełnia się samodzielnie, ale dla dachu, stropu czy podłogi na gruncie, po zadaniu typu należy jeszcze uzupełnić symbol. Można wówczas zrobić to w oknie właściwości opisu elementu.

Automatycznie nadany symbol można dowolnie modyfikować.