Zmiany w bibliotece typów

Obiekty systemu ArCADia mają możliwość zapisu parametrów, które potrzebne są do stworzenia trójwymiarowego modelu tego elementu. I tak np. dla ścian zapisywane są dane warstw: ich ilość, rodzaj, grubość itp., dla okien i drzwi: szerokość, wysokość, rodzaj (jedno-, dwuskrzydłowe) i rozmiar ościeżnicy. Parametry, które można zapisać do biblioteki, znajdują się w oknach właściwości w panelu Parametry typu i są zapisywane jako Typ elementu.

okno

 

Przykład właściwości okna z zaznaczeniem parametrów zapisywanych do typu

sciana

Przykład okna właściwości dla ściany z zaznaczeniem parametrów zapisywanych do typu

Dane z panelu Parametry typu zapisywane są w panelu Zarządzanie elementem.

o_sciana

Przykład fragmentu okna właściwości dla ściany, bez zapisanego typu

o_sciana2

Przykład fragmentu okna właściwości dla ściany z zapisanym typem

Do wersji ArCADia 5.0 włącznie przy zapisie typu można było element zapisać jednocześnie do biblioteki projektu i biblioteki globalnej, dzięki czemu można było w kolejnych projektach używać zapisanych typów. Od wersji ArCADia 5.5 do 5.7 zapis z okna właściwości był możliwy jedynie do biblioteki programu, a przeniesienie lub skopiowanie do biblioteki globalnej następowało w oknie Edytor biblioteki typów.

arc6-biblioteka2

W nowej wersji systemu ArCADia 6.0 powróciliśmy do zapisywana już z okna właściwości typu zarówno do biblioteki projektu, jak i globalnej, domyślnie ustawiając zapis na obie lokalizacje jednocześnie.

arc6-biblioteka1

Zapis typu wiąże się też z możliwością wprowadzania obiektów zapisanych do biblioteki bezpośrednio na rzut. Dzięki temu, że biblioteka globalna jest obecnie dostępna z okna wstawiania, możemy szybko znaleźć odpowiednie zapisane przez siebie typy.

arc6-biblioteka3

Widać tu pewną zmianę, która nastąpiła w bibliotece programu. Od ArCADia 6.0 do dyspozycji mamy trzy biblioteki:

Bibliotekę standardową – globalną biblioteką programu z typami (nieedytowalnymi) instalowanymi wraz z programem;

Bibliotekę użytkownika – bibliotekę programu tworzoną przez użytkownika;

Bibliotekę projektu – tworzoną automatycznie podczas rysowania dokumentu przy zapisie typów.

Pierwsza biblioteka nie podlega żadnej edycji ani możliwości powiększenia. Dwie pozostałe można dowolnie modyfikować i powiększać lub zmniejszać. Biblioteka użytkownika jest teraz częścią biblioteki globalnej programu, ale definiowaną i modyfikowaną przez użytkownika i kolejne jego projekty.

Przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji programu powinny skopiować się wszystkie nasze dane, własne zaimportowane obiekty 3D, stworzone obiekty 2D, szablony i typy. Może to chwilę potrwać, więc przy uruchamianiu okna Edytor biblioteki typów lub np. Eksplorator obiektów poczekajmy, aż wszystko zostanie wczytane.

arc6-biblioteka4

Przykład typów zapisanych do biblioteki użytkownika dla elementu ściany

 

Kolejną dość istotną zmianą biblioteki typów jest to, że zaczynając rysować, nie mamy określonego szablonu projektu. Żeby go zdefiniować lub wybrać, sami musimy kliknąć ikonę Menadżer szablonów i wybrać szablon dla obecnego projektu lub dla każdego kolejnego (w polu Ustaw jako domyślny szablon).

arc6-biblioteka5