Zestawienia materiałów

Nowa wersja programu zestawia materiały zadane w ścianach, stropach, słupach, dachach, podłogach itd.

Zestawienia te wstawiają się wszystkie jednocześnie lub tylko wybrane.

5-1

5-2

Opis zawartości zestawień opisany jest w pomocy (chodzi o opis tego, co znajduje się w danej kolumnie), a to, jaka kolumna jest w zestawieniu, zależy już od użytkownika.

UWAGA:

Zestawienia pokazują wyliczoną z modelu objętość danego materiału i na ogół nie pozwalają modyfikować wyniku. Oczywiście po wyeksportowaniu zestawień mają one pełną edycję, ale program nie daje w przypadku zestawień materiału możliwości przekłamywania wprowadzonych w modelu wielkości.

Aby zmienić wyświetlaną zawartość tabeli, należy wejść do okna właściwości zestawień. Przykład opisany jest na zestawieniu ścian.

5-3

Dolna część okna Widoczność kolumn pozwala na stworzenie tabeli według własnych potrzeb. Jeśli jakaś kolumna ma nie występować, to zaznaczamy ją w części Użyte składniki po prawej stronie okna i niebieską strzałką przerzucamy kolumnę na lewo. Analogicznie postępujemy, jeśli jakaś kolumna nie jest użyta, a jest nam potrzebna – przerzucamy ją ze strony lewej na prawą.

Zestawienie może być posegregowanie po typach (czyli rodzajach zapisanych przez nas ścian), grupach (na które podzieliliśmy ściany) i kondygnacjach. Porządkowanie jest możliwe zarówno jako wybór jednego z elementów porządkujących, jak i kilku jednocześnie. Jednak nie da się posegregować ścian po grupach i typach, ponieważ w danej grupie mogą być różne typy ścian. Wybór kondygnacji lub elementów do wymiarowania nastąpi po wybraniu przycisku Filtr zawartości.

Przycisk Edytor wartości daje nam możliwość rezygnacji z konkretnego materiału lub zmiany współczynnika korekcyjnego.

5-4

W powyższym oknie znajdują się wszystkie kolumny niezależnie od tego, czy będą one wyświetlane w tabeli, czy nie. Na końcu wierszy znajduje się możliwość wyłączenia danego materiału z zestawienia. W kolumnie Ilość [sztuka/opakowanie] znajduje się zliczenie cegieł, bloczków na paletach, ilości rolek papy itp. To, na co zostanie przeliczony dany materiał, definiuje użytkownik. To on po kliknięciu na pole w odpowiednim wierszu i danej kolumnie poprzez uzupełnienie poniższego okna decyduje, czy otrzyma ilość wiader, palet czy rolek. Program nie przypisuje rodzaju opakowania do materiałów, gdyż baza materiałów programu nie jest zamknięta i może być modyfikowana. Oznacza to, że użytkownik może ją dowolnie edytować i program nie będzie mógł takiego materiału rozpoznać. Dlatego w poniższym oknie definiowana jest wielkość elementu i opakowanie, w jakim zostanie on zamówiony.

5-5

Typ opakowania i wielkość elementu, który w niego wchodzi, można zapisać jako typ i użyć w każdym kolejnym zestawieniu.

Do obliczenia ilości elementów i ilości opakowań zawsze używany jest współczynnik korekcyjny, domyślnie ustawiony na 5%. Wartość tę można zmodyfikować, klikając na nią i wprowadzając nową.