Okno narożne w programie ArCADia-ARCHITEKTURA

Poniżej kilka sposobów na obejście braku opcji okna narożnego (wykuszowego).

1. 

Ściany narożnika, w którym chcemy umieścić okno, rysujemy do ich wewnętrznych krawędzi. Następnie jedną ze ścian skracamy o ok. 0,5 cm. W tym celu zaznaczamy ścianę, z okna edycji wybieramy opcję  Wydłuż/skróć ścianę, zaznaczamy, który koniec ściany skracamy. Jeśli pracujemy w programie ArCADia, to maksymalnie powiększamy widok narożnika pomieszczenia i skracamy ścianę, kończąc ją jak najbliżej drugiej, ale tak, żeby krawędzie się nie stykały. Jeśli pracujemy na ArCADii-INTELLICAD, to z okna zgłoszeń wybieramy Odniesienie.

Wskazujemy wewnętrzny narożnik, czyli połączenie ścian, przesuwamy myszkę wzdłuż skracanej ściany (odsuwając kursor od narożnika), wpisujemy 0.5 i zatwierdzamy poprzez Enter. Ściana została skrócona. Teraz, żeby zamknąć pomieszczenie, łączymy narożniki ścian ścianą wirtualną.

Wstawiamy okna przy wewnętrznej krawędzi ściany, tak aby się stykały.

W narożniku wstawiamy 2 słupy, od zera kondygnacji do wysokości parapetu oraz od zakończenia okna do góry kondygnacji.

Na koniec zostało tylko wstawienie słupka na styku okien i zamaskowanie parapetu, wstawiając w jego miejsce albo słup, albo bryłę.

 

2.

Rysujemy rzut piętra. W miejscu, gdzie ma znajdować się okno narożne po wewnętrznej stronie ścian wprowadzamy ściany wirtualne.

Następnie ściany, w których mają być wprowadzone okna, zaznaczamy i we właściwościach definiujemy im wysokość do parapetu, czyli np. 80 cm. Ściany te najlepiej wprowadzić do jednej grupy.

Następnie wprowadzamy nowe ściany od wysokości końca okna do końca kondygnacji i je także wprowadzamy do samodzielnej grupy.

W opisywanym przypadku w wykuszu należy jeszcze wstawić ściany na wysokości okien, które też powinny być w oddzielnej grupie. Pamiętajmy, żeby wysokości ścian były dobrze ustawione i nie wchodziły jedne w drugie.

Wprowadzamy okno, tworząc je z bryły. Zaczynamy od parapetu, który wstawiamy na wysokości 80 cm opcją  Wstaw bryłę i wysuwamy poza obrys ścian o 5 cm na zewnątrz i do wewnątrz (o 5 cm są wysunięte wszystkie parapety). Grubość bryły także ustawiamy na 5 cm (takie są parametry parapetu zdefiniowane w programie). Dobrze byłoby tę bryłę przypisać do grupy, np. Parapet.

Teraz proponuję liniami wyznaczyć miejsce wprowadzenia okna, co ułatwi dalszą pracę.

Po naszkicowaniu konstruujemy okno, zaczynając od ramy okiennej, np. jej dolnej części. Rysujemy (dowolną krawędzią) po liniach pomocniczych bryłę opcją  Wstaw prostokątną bryłę wskazując oś lub krawędź, wstawiając ją na wysokości 85 cm o szerokości np. 5 cm. Tu także proponuję bryłę przypisać do osobnej grupy. Po wprowadzeniu dolnej ramy okna analogicznie postępujemy z górą, definiując odpowiednia wysokość dolnej krawędzi (w tym przypadku 225 cm). Dolne i górne części ramy łączymy pionowymi elementami zrobionymi z słupów lub bryły.

Pozostało wprowadzenie szyby, którą także zrobimy z bryły, dając jej szerokość 3 cm (szyba, komora, szyba) i materiał dla wszystkich powierzchni szkło okienne. Wysokość szyb powinna być od dolnej do górnej ramy, choć nie będzie przeszkadzało, jeśli wejdzie w te ramy. Na koniec możemy analogicznie wprowadzić podział okna (pamiętając o zmianie materiału z szyby na inny) i zapisać do układów dla ponownego wykorzystania.

 

 

3.

Kolejnym sposobem jest podzielenie ścian narożnika w miejscu, gdzie mają się kończyć okna. Następnie ściany, w których mają być wprowadzone okna, zwężamy do szerokości futryny okiennej.

 

Wprowadzamy okna, a następnie opcją Bryły uzupełniamy dole i górne części ściany, żeby wyglądały na tę samą grubość. Tu proszę zwrócić uwagę na powyższy zrzut, gdzie na krawędziach ścian są prześwity – również tam dobrze byłoby wstawić bryłę, którą, przypisując do oddzielnej grupy, możemy z rzutu wyłączyć.