Wydłużanie ściany o zadaną wartość

Czasem bywa tak, że potrzebujemy wydłużyć lub skrócić ścianę o konkretny wymiar. Niezależnie od tego, czy ściana jest połączona z inną ścianą, czy też nie, zasada postępowania jest taka sama. Różnica polega wyłącznie na miejscu odniesienia wartości, które dla ścian połączonych może być poza skracaną (wydłużaną) ścianą.

Zaczynamy od zaznaczenia ściany na rzucie. W oknie edycji wybieramy  Wydłuż/skróć ścianę.

Powiedzmy, że ścianę będziemy wydłużać o 90 cm. Wskazujemy koniec ściany, który ma zostać wydłużony.

Z okna zgłoszeń wybieramy Odniesienie.

Wskazujemy punkt odniesienia, w tym przypadku jeden z narożników prawej krawędzi ściany i przesuwamy kursor w prawą stronę. Nie klikamy!

 

Podajemy wartość wydłużenia, czyli 90 i zatwierdzamy klawiszem Enter.

 

Opisana powyżej metoda dostępna jest wyłącznie wtedy, gdy ArCADia jest zainstalowana jako nakładka na program ArCADia-INTELLICAD.

Jeśli pracujemy na samodzielnie zainstalowanej ArCADii, to musimy narysować linię pomocniczą, która wyznaczy nam wartość wydłużenia, a następnie wydłużyć ścianę, klikając na końcu linii pomocniczej. Linię później można usunąć lub wyłączyć.

Domyślnie w programie AutoCAD okno zgłoszeń jest wyłączone. Jeśli w interfejsie standardowym (bez zakładek) włączymy okno zgłoszeń, wówczas opcja wydłużania i skracania o konkretną wartość będzie dostępna. Jeśli nie uda się tego okna wywołać, wówczas musimy korzystać z linii pomocniczych.