Opis elementu

W nowej wersji programu ArCADia-ARCHITEKTURA (8) zmieniony został opis elementu. W poprzednich wersjach opis był nieedytowalny i zawsze pokazywał wszystkie warstwy elementu opisywanego, nawet te, które były wyłączone z widoku na rysunku.

2-1

2-2

Na początku rzuci się nam w oczy właśnie to, że po wstawieniu opisu nie ma warstw wyłączonych z widoku. Po wejściu w okno właściwości wszystko się wyjaśnia, bo warstwy wyłączone z rysunku automatycznie są wyłączone z opisu. Jednak można to modyfikować – i to nie tylko wyświetlanie zadanych materiałów, ale także ich kolejność i same materiały. Teraz opis może pokazywać dokładnie to, co w elemencie jest zdefiniowane lub to, co użytkowni doda i zmodyfikuje.

2-3

Dodawanie, przesuwanie i usuwanie materiałów jest analogiczne do tworzenia i modyfikacji warstw w ścianach, dachu i podłodze. Dodany materiał zawsze jest umieszczany na dole listy, później można to modyfikować, przesuwając w górę lub w dół. Nie jest to dodanie warstwy do elementu, tylko materiału do opisu. Modyfikacje opisu nie mają wpływu na element opisywany, to tylko tekst w oknie dialogowym i na rysunku. Dlatego przy dodaniu materiału sami wpisujemy, czym ten materiał jest i jaką ma grubość.

Istniejący materiał (co także nie ma wpływu na sam opisywany obiekt) można modyfikować po odhaczeniu znacznika Automatyczny w danym wierszu. Jeśli ponownie zaznaczymy Automatyczny, przy danym materiale powróci on do wprowadzonych w obiekcie parametrów warstwy.

Zmodyfikowany opis nie jest automatycznie odświeżany, dlatego po zmianie parametrów warstwy w ścianie, dachu, stropie czy podłodze należy go zaktualizować. Przycisk Aktualizacja wczyta nowe parametry dla istniejących warstw. Nie usunie i nie zmieni materiałów dodanych, ale może poprzesuwać warstwy sczytane z obiektu. Przycisk Załaduj ponownie usunie wszystkie modyfikacje – i te dodane, i te zmienione i powróci do pierwotnego wyglądu.