Seryjne wydłużanie ścian

Ściana systemu ArCADia jest bardziej skomplikowanym obiektem niż linia, choć wprowadza się analogicznie do rysowania linii. Dlatego często dostaje pytania, czy można skrócić lub wydłużyć klika ścian jednocześnie, tak jak jest to z liniami.

Jeśli odpowiem tak, to będzie to prawda, ale jeśli odpowiem nie to także nie będę się mijać z prawdą. Wiec jak to jest?

Otóż nie da się wydłużyć lub skrócić kilku ścian opcjami cad takimi jak Wydłuż i Utnij. Można je skrócić i wydłużyć specjalnymi opcjami dostępnymi w oknie edycji.

Opcja Wydłuż do tej ściany pozwala na wydłużenie kilku ścian, które mogą się na długości przeciąć z zaznaczona ścianą. Po wybraniu polecenia zaznaczamy ściany, które maja zostać wydłużone. Zaznaczenie zatwierdzamy.

Mimo, że trzy ściany były zaznaczone, to wydłużone zostały tylko te, które mogły się przeciąć z pierwotnie zaznaczone ściany.

Podobnie działa opcja

Zaznaczamy ścianę do której mają być skrócone inne, wybieramy opcje, zaznaczamy ściany do skrócenia i zatwierdzamy.

Zasada jest taka, że ściana zostaje ucięta z krótszej strony, a ta ściana, która nie przechodzi przez nią pozostaje nienaruszona.