Porównywanie projektów

System ArCADia do tej pory posiadał możliwość porównywania dokumentów tylko w module ARCHITEKTURA. Nowa wersja rozszerzyła tę opcję na cały system. Teraz każdy może porównać dwa dokumenty pochodzące od jednego i sprawdzić w przyjazny graficzny sposób, co zostało zmienione.

Nie ma tu założenia, że któryś plik jest wcześniejszy, a któryś późniejszy, ale ważne jest, który będzie otwarty jako pierwszy.

Opcję możemy wywołać na dwa sposoby:

  1. Otwieramy jednocześnie dwa projekty i będąc w jednym z nich, klikamy opcję Porównaj dokumenty.
  2. Otwieramy pierwszy dokument, włączamy opcję Porównaj dokumenty i z okna porównywania wskazujemy drugi plik do otworzenia.

Poniżej przykład porównania projektów:

Otwieram pierwszy projekt.

arc5-1

Otwieram drugi projekt.

arc5-2

Już na pierwszy rzut oka różnią się schodami. Teraz mogę albo analizować wszystkie wymiary i kolejne ściany, albo włączyć opcję porównania i program sam pokaże, co zostało zmienione, co usunięte, a co dostawione.

UWAGA:

Program porównuje ze sobą dwa modele budynku, nie zaś dwa dokumenty, w których do bryły budynku dorysowano elementy 2D lub dodano widoki.

Przełączam się na pierwszy otwarty projekt i włączam opcję Porównaj dokumenty.

arc5-3

Ponieważ dokument otworzyłam wcześniej, to pole Wybierz dokument do porównania jest wypełnione. Gdyby dokument nie był otwarty, wówczas przyciskiem Wybierz plik trzeba byłoby go wskazać.

UWAGA:

Trzeba pamiętać, że można porównać wyłącznie dokumenty pochodzące z jednego pliku, czyli różne jego wersje. Dwóch niezależnych projektów ze sobą nie porównamy.

Po kliknięciu na OK należy chwilę poczekać, ponieważ zostanie stworzony nowy projekt, który musi wprowadzić dane z obu dokumentów. Powstały plik jest tylko do odczytu, nie da się w nim nic zmodyfikować. Można sprawdzić zmiany na rzucie lub liście zmian albo podejrzeć okna właściwości. Jeśli projekt porównywany zapiszemy, będzie on później otwarty jako plik spłaszczony; nie będzie miał bryły budynku. Ponieważ jest to nowy plik, nie musimy się obawiać, że któryś z projektów porównywanych ucierpi – są one tylko kopiowane do nowego dokumentu.

arc5-4

Powyżej utworzony plik porównania.

Na powyższym zrzucie widać w oknie Menadżera projektu, że nie została zmieniona struktura budynku. Jeśli doszłaby lub została usunięta jakaś kondygnacja lub też została choćby zmodyfikowana (nazwa lub wysokość), wówczas pokazane byłoby to kolorami. Tymczasem wszystkie nazwy są w kolorze szarym, czyli ani nazwa, ani wysokość kondygnacji nie zostały zmienione.

W oknie Porównywania dokumentów, umieszczonym z lewej strony ekranu, są dwie kolumny:

– lewa – odpowiada za dane dokumentu pierwszego, czyli A,

– prawa – odpowiada za dane z drugiego dokumentu, czyli B.

Jest jeszcze pole Jak w A i B – niezmienione, które pokazuje dane, które są identyczne w obu dokumentach. Domyślnie pole to jest wyłączone, dlatego projekt jest wyszarzony. Jeśli opcję zaznaczymy, to na rysunku zostaną odrysowane identyczne elementy, a w oknie Menadżera projektu nazwy kondygnacji zostaną wyświetlone w kolorze czarnym.

arc5-5

Dla przejrzystości najpierw porównam kondygnację 0, a potem następne. Wyłączam w oknie Menadżera pozostałe kondygnacje i włączam podgląd 3D tylko jednej kondygnacji, żeby szybciej dojrzeć zmiany.

arc5-6

Zmienione elementy są zaznaczone na kolor jasnoniebieski (cyjan), elementy, których nie ma w dokumencie drugim, a są w pierwszym, zostały zaznaczone na granatowo, zaś te, które są w dokumencie drugim, a nie ma ich w pierwszym, są czerwone. Przypisane kolory są domyślne i oczywiście można je zmieniać.

Z powyższego zrzutu widać, że schody zostały zmienione całkowicie, czyli usunięte i wprowadzone raz jeszcze jako nowe. W drugim dokumencie został jeszcze dodany kominek umieszczony między dwoma słupami oddzielającymi kuchnię od salonu. Zmianie uległo kilka ścian; część została przesunięta (ściany od WC), a część skrócona. Zmieniona została też rampa przed garażem.

Lista wyników porównywania dostępna z okna jest dłuższa, ale nie wszystko da się wyczytać z samego rzutu, ponieważ nie widać na nim między innymi wieńców i nadproży. Dlatego dobrze jest też sprawdzić listę wyników.

arc5-7

Jeśli chcemy sprawdzić jakiś element z listy, wystarczy na niego kliknąć, a widok rzutu zostanie wycentrowany automatycznie na ten element i dodatkowo będzie on zaznaczony.

arc5-8

Po sprawdzeniu zmian, możemy przełączyć się na kolejną kondygnację i też tu porównać nowe i zmodyfikowane elementy.

arc5-9

Tu widać znacznie więcej zmienionych ścian, co zostało wymuszone przez zmianę schodów. Praktycznie na swoich miejscach pozostały wyłącznie ściany zewnętrze. Jedna z nich została nawet zaznaczona, choć się nie zmieniła. Czasem jednak ściana dochodząca do ściany niezmienionej dzieli ją w innym niż dotychczas miejscu, powodując, że program widzi różnicę.

Różnice między projektami można też zobaczyć w przekroju. Tu także oznaczone są zmienione i nowe elementy.

arc5-10

Różnice miedzy projektami, jak już wcześniej wspomniałam, są wyłącznie informacyjne i nie da się ich wcielić do projektu. Pokazują zmienione i zupełnie inne miejsca obu projektów, pozwalając porównać szybko dwa dokumenty pochodzące z tego samego źródła.

W praktyce może się to przydać głównie przy pracy z branżystami. Powiedzmy, że wysyłamy projekt domku do branżysty. Teoretycznie jest już skończony i zostały tylko techniczne poprawki, jednak przychodzi klient, który właśnie zmienił zdanie co do schodów, bo po ich wycenie przez wykonawcę okazały się zbyt drogie i trzeba je zmienić.

Branżysta już swoją część projektuje, a może nawet skończył, gdy okazuje się, że musi zacząć od początku, na nowym projekcie. W takiej sytuacji przychodzi z pomocą porównywarka. Po podejrzeniu zmian być może okaże się, że nie dotyczą one obszaru przez niego projektowanego i wtedy spokojnie może na swojej wersji projekt branżowy dokończyć. Jeśli jednak zmiany dotyczą jego części, projekty trzeba scalić, żeby nie trzeba było ich robić od początku.