Wprowadzanie schodów zabiegowych

3_sch-zab-01

Powyższy zrzut jest z przykładu 6 dodanego do programu, ale zostały w nim usunięte schody, po to, żeby opisać ich wstawianie.

Schody zabiegowe wstawimy w pomieszczeniu Korytarz. Możemy zacząć je wprowadzać w dowolnym miejscu na prawej ścianie, możemy też wykorzystać opcje Odniesienia i wstawić schody 100 cm od drzwi.

Wybieramy wśród ikona opcję ico_schody-zab Wstaw schody zabiegowe, z okna wstawiania wybieramy ikonę Odniesienie, wskazujemy drzwi, przesuwamy kursor w dół, podajemy odległość 100 i zatwierdzamy.

3_sch-zab-02

3_sch-zab-03

Wskazujemy załamanie biegu, czyli narożnik pomieszczenia, następnie pokazujemy lub po wciśnięciu ikony Width Szerokość podajemy szerokość biegu.

3_sch-zab-04

Wskazujemy kolejne załamanie biegu, czyli kolejny narożnik pomieszczenia.

3_sch-zab-05

Teraz klikamy na zakończeniu schodów (lub znów na załamaniu biegu, jeśli schody idą dalej).

3_sch-zab-06

Wychodzimy z opcji. Na zakończenie powinniśmy sprawdzić czy schody są ergonomiczne. W tym celu wchodzimy w okno właściwości.

3_sch-zab-07

Dla lepszego wyniku w polu Długość kroku można np. zmienić głębokość stopnia. Można też schody pozostawić bez zmiany.