Scalanie dokumentów w ArCADia 6

Nowością systemu ArCADia 6.0 jest możliwość scalania dokumentów. Opcja ta jest szczególnie potrzebna w pracy miedzy branżami. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy współpracujemy z branżystami pracującymi także na ArCADii. Zmiany w projekcie architektonicznym czasem wymagają wręcz narysowania projektu od początku i właśnie żeby tego uniknąć, można zaimportować do swojego projektu bryłę budynku stworzoną przez architekta i tylko zmodyfikować własny projekt.

Dla przykładu mamy już zaawansowany projekt architektoniczny i w nim stworzone instalacje. Okazuje się, że projekt architektoniczny uległ zmianie. Najpierw sprawdźmy opcją porównywania dokumentów zmiany i, jeśli zajdzie taka potrzeba, scalmy nowy projekt z naszym.

Otwieramy projekt z branżami.

arc4-1

Otwieramy projekt od architekta.

arc4-2

Włączamy opcję Scal dokumenty.

arc4-3

Ponieważ oba dokumenty są otwarte, to dokument jest już wskazany. Gdybyśmy wcześniej nie otworzyli drugiego projektu na tym etapie, byłoby można zrobić to przyciskiem Wybierz plik.

UWAGA:

Trzeba pamiętać, że można scalić wyłącznie dokumenty pochodzące z jednego pliku, czyli różne jego wersje. Dwóch niezależnych projektów ze sobą nie scalimy.

Po zatwierdzeniu wyboru przez przycisk OK zostanie wyświetlone okno, w którym są zaznaczone wyłącznie branże w nim się znajdujące.

arc4-4

Branże drugiego dokumentu (których nie ma w dokumencie pierwszym), znajdujące się w kolumnie B, nie są domyślnie zaznaczane. To my decydujemy, co wyjściowo zostanie scalone. Dokument A w tym przypadku to dokument od architekta, a nasz plik to dokument B. Oznacza to, że model budynku bierzemy z nowej wersji projektu Architektura, Krajobraz także, a pozostałe elementy projektu przejmujemy z naszego projektu, czyli zaznaczamy je w kolumnie B.

Proszę zwrócić uwagę, że na górze okna mamy kolejno wymienione trzy pliki, a tylko jeden z nich możemy zapisać. Dwa pierwsze to dokumenty, które chcemy scalić, a trzeci to właśnie scalany projekt. W zasadzie jest tak, że na podstawie dwóch pierwszych plików zostaje utworzony nowy, w którym z dokumentu, z którego przejmujemy Architekturę, zostaje zaczytana bryła budynku, cała jego struktura oraz widoki. Z drugiego dokumentu zostają przekopiowane zaznaczone branże. Domyślnie scalany projekt jest zapisywany w miejscu, gdzie znajduje się dokument A, co oczywiście można zmienić przyciskiem Zapisz jako.

arc4-5

Po zatwierdzeniu wyboru modułów scalania czekamy, aż zostanie utworzony nowy projekt, który należy przejrzeć i zmodyfikować, dostosowując się do najnowszej bryły budynku.

arc4-6

UWAGA:

Program scala ze sobą dwa modele budynku, nie zaś dwa dokumenty, w których do bryły budynku dorysowano elementy 2D lub dodano widoki.