Jak zdobić dach dwuspadowy niesymetryczny

W poniższym tekście zajmiemy się dachem dwuspadowym niesymetrycznym tworzonym na różnych budynkach. Zaczniemy od najprostszego przypadku, gdzie obrys budynku i dachu jest taki sam i jest to prostokąt.

Pamiętajmy, żeby dach zakładać zawsze na odpowiedniej kondygnacji. Oznacza to, że przy budynku parterowym nie wstawiamy dachu na parterze, tylko zakładamy dla niego specjalną kondygnację np. strych. Po pierwsze nie skasuje nam to nawet przypadkiem ścian parteru (domyślna wysokość ścianki kolankowej to 20 cm, wstawiony dach na parterze obcina wszystkie ściany), a dodatkowo pozwoli spokojnie przykryć parter stropem, na strychu wprowadzić ścianki kolankowe i nakryć je dachem. I tak skonstruowany budynek np. możemy przenieść później do ArCADii-TERMO w celu zrobienia świadectwa energetycznego.

Oczywiście jeśli mamy poddasze użytkowe, na którym dach jest wstawiony np. na 120 cm to dokładnie tak go wstawiamy, ale jeśli mamy budynek parterowy, to pamiętajmy, że dach nie jest na parterze, a na następnej kondygnacji.

Wracając do wprowadzania dachu, przełączamy projekt na odpowiednią kondygnację, w tym przypadku poddasze i wywołujemy opcje  Wstaw dach automatycznie. Kursor umieszczamy nad rzutem i klikamy lewym klawiszem myszy. Pojawia się okno ustawień dachu:

Kondygnacja odniesienia powinna być zgodna z tą na której wprowadzamy dach.

Śc. kolankowa, czyli wysokość wprowadzenia dachu, a jednocześnie wysokość obcięcia ścian liczona od „0” kondygnacji odniesienia.

Okap to wielkość występu okapu.

Nachylenie połaci na początku podawane dla wszystkich połaci jednocześnie.

Dla przykładu wprowadzone wartości to 120 cm, 50 cm i nachylenie 42˚. Po zatwierdzeniu pojawia się pytanie o docięcie elementów wybieramy Nie.

Tu uwaga:

Przy wprowadzaniu dachu zawsze pojawia się pytanie o docięcie ścian do dachu, jeśli klikniemy tak, ścian zostaną docięte do dachu, jeśli klikniemy Nie, dach zostanie wstawiony, ale ściany pozostaną pierwotnej wysokości. Jeśli po wstawieniu dachu będziemy go mocno modyfikować to nie ma po co docinać nim ściany, tylko po to, żeby po modyfikacji zrobić to znów. Można, ale trochę szkoda czasu. Dlatego proponuje docinać elementy dopiero wówczas kiedy dach jest już gotowy.

Zaznaczam obrys dachu i poprzez dwuklik lub ikonę przejścia na oknie edycji i wchodźmy do okna właściwości dachu.

Na obrazku zaznaczamy połać, której ma nie być, ponieważ będzie ścianą szczytową i zaznaczamy właśnie tę kolumnę.

Analogicznie postępujemy z połacią leżącą naprzeciw. Możemy w podglądzie 3D zobaczyć zmianę.

Mamy już dach dwuspadowy, ale symetryczny, teraz od nas zależy jak dalej postąpimy, czy dla jednej połaci zmienimy kąt, czy ściankę kolankową, czy obie opcje. W tym przypadku obie opcje.

Nie ma możliwości zadania wysokości kalenicy, jest ona zależna od wysokości ścianek kolankowych i nachylenia połaci, dlatego jeśli chcemy zmodyfikować wysokość kalenicy musimy zmodyfikować którąś z wyżej podanych wartości. Jeśli np. mamy w wytycznych projektu zadaną wysokość kalenicy, to po wstawieniu dachu, wstawiamy przekrój, przełączamy się na jego widok i opcją Wstaw kotę wysokościową sprawdzamy obecną wysokość kalenicy.

Jeśli nam nie odpowiada wynik, to wchodzimy we właściwości dachu (nie musimy się przełączać na inny widok) i zmieniamy kąt nachylenia lub wysokość ścinki kolankowej. Po zatwierdzeniu zmian docinamy elementy. Sprawdzamy znów wysokość kalenicy.