Projekt 2 – 9. Prezentacja projektu (wizualizacja)

W poprzednich częściach został zbudowany dom jednorodzinny.

arc8-7

W tej części postaramy się pokazać go jak najkorzystniej w widoku 3D i zapisać wizualizacje z kamer istniejących w projekcie.

Zaczniemy od wprowadzenia balustrad na balkonie i na schodach przy wejściu. Sposób na tworzenie balustrad już opisywałam, poniżej pokaże jeszcze jedną możliwość, która doszła dzięki opcji Słup stalowy. Zaczniemy od słupa wstawionego pionowo, zmienimy tylko jego właściwości.

arc9-1

W oknie wstawiania definiujemy wysokość słupa i wstawiamy na spocznik przed wejściem.

arc9-2

arc9-3

Zmieniając wysokość początku i końca i wstawiamy słupy także na schodach.

arc9-4

Wstawiamy poręcz tym samym typem elementu stalowego, tylko ustawionego poziomo.

arc9-5

Element stalowy można także wprowadzić pochylony, rozpoczynając na słupku na pierwszym stopniu, a kończąc na spoczniku.

arc9-6

Elementy stalowe poziome i pochylone zaznaczamy i kopiujemy czterokrotnie wstawiając dokładnie to samo miejsce położenia.

Po skopiowaniu (na widoku 3D) zaznaczamy poziome elementy i zmieniamy wysokość położenia dla odpowiednich końców elementów.

arc9-7

Balustradę na spoczniku zapiszemy jako Układ i wykorzystamy na poddaszu wstawiając ją na balkon. Otwieramy okno Eksploratora obiektów i przełączamy go na zakładkę Układy. Wybieramy ikonę Utwórz układ.

arc9-8

Nadajemy nazwę układu, pokazujemy elementy i punkt wstawienia.

Przełączamy się na poddasze i wprowadzamy balustradę na balkonie. Niektóre elementy musimy rozbić i zmodyfikować.

arc9-9

Teraz zajmiemy się zmianą tekstury na podmurówce. Przełączamy się na widok 3D np. dwukrotnie klikając na niego. Następnie zaznaczamy ściany podmurówki i klikamy na przycisk Powierzchnie. Lewą powierzchnię ściany zmieniamy klikając na ikonę Powierzchnia teksturowana i wybieramy odpowiedni plik bmp lub jpg.

arc9-10

Tą samą teksturę wprowadzamy na boku bryły.

Pozostałe ściany także zmieniamy, nadajemy tekstury w zależności od pomysłu i plików graficznych jakie posiadamy.

arc10-1

Żeby projekt zapisać jako wizualizacja możemy wybrać opcje Rendering lub Multirendering. Pierwsza opcja zapisuje widok obecnie pokazany na 3D, druga opcja pozwala na zapis renderingu z wybranych kamer wprowadzonych w projekcie.

wiz2

Dla ciekawszego efektu można dodać klika elementów 3D z biblioteki programu, z dodatkowych bibliotek oferowanych przez firmę INTERsoft lub po prostu ściągniętych z Internetu jako pliki 3ds. W tło można wprowadzić zdjęcie, a chodniki, ulice i tego typu elementy można zasymulować opcja Bryły.

wiz 3