Projekt 2 – 10. Przekroje, elewacji i widoki kondygnacji

Jeśli projekt mamy już gotowy, możemy zabrać się za dopracowanie dokumentacji. Możemy wprowadzić przekroje, elewacje i rzuty kolejnych kondygnacji. Najlepiej zrobić to na koniec projektu, gdyż każdy kolejny widok może spowolnić pracę w projekcie. Domyślnie widoki są bowiem odświeżane automatycznie, czyli każda zmiana jest odrysowywana w każdym widoku po kolei. Jeśli we właściwościach widoku zdefiniujemy odświeżanie Ręczne, wówczas praca stanie się szybsza.

Nasz projekt obecnie wygląda tak:

arc10-1

Mniej więcej dopracujemy widok parteru, wstawimy przekroje, opiszemy je i pokażemy, albo na tym samym widoku rzutu kolejne kondygnacje, albo wprowadzimy kolejne widoki.

Zaczniemy od zwymiarowanie rysunku, wybieramy opcję Wymiaruj cały rysunek.

arc10-2

W powyższym oknie decydujemy, które linie wymiarowe powstaną, w jakiej odległości będą umieszczone i we właściwościach wymiaru można jeszcze zdefiniować czcionkę, strzałkę, grot lub zasieczkę itp. parametry. Jak widać a powyższym oknie program nie wymiaruje projektu w osiach, ten wymiar będziemy musieli wstawić samodzielnie. Po kliknięciu na OK wymiary zostaną wstawiane.

arc10-3

Ściany wewnątrz wymiarujemy albo opcją Wstaw dowolny wymiar, albo zaznaczamy wybraną ścianę i wybieramy Wymiaruj zaznaczone elementy. Wymiar dowolny pozwala na pokazanie początku wymiarowanych elementów, kolejnego punktu, kolejnego i tak aż do końca elementów wymiarowanych. Następnie klikamy prawym klawiszem myszy kończąc wprowadzanie i pokazujemy gdzie ma być umiejscowiona linia wymiarowania. Automatyczne wymiarowanie znajduje połączenie ścian, otwory, drzwi i okna i od razu je wymiaruje. Oprócz tego jest powiązane ze zwymiarowanym elementem. Przesuniecie okna spowoduje modyfikację wymiaru.

arc10-4

Przy wymiarowaniu zaznaczonego elementu możemy oczywiście jeszcze przed wprowadzeniem zdecydować co będzie zwymiarowane. Wielkości czcionki i rodzaj pisaka wymiarów możemy zdefiniować w dowolnym momencie klikając na linie wymiarowa i na odpowiedni przycisk w oknie edycji.

arc10-5

Do projektu można wprowadzić zestawienie stolarki, pomieszczeń, powierzchni i kubatur, powierzchni dachów, akcesoriów dachowych (barier, rynien, nasadek itd.) oraz elementów konstrukcji drewnianej. Zestawienia w zależności od używanego programu znajdują się:

ArCADia-START

arc10-6

arc10-7

ArCADia-INTELLICAD lub Autocad

arc10-8

arc10-9

Przy wprowadzaniu zestawień pomieszczeń dobrze jeszcze przed ich wstawieniem wejść do okna właściwości i zdefiniować o zawartości pokazanej w tabeli. Jeśli np. w zestawieniu chcemy tylko Nazwę, Powierzchnie użytkową i Posadzkę, czyli rodzaj wykończenia podłogi, to pozostałe elementy z zawartości odznaczamy.

arc10-10

Zestawienie pomieszczeń tworzone jest dla każdej kondygnajci oddzielnie.

arc10-11

Jak widać poniżej może się zdarzyć, że pomieszczenia nie będą miały dobrze oznaczonych numerów pomieszczeń. Można to uporządkować opcją Przenumeruj pomieszczenia. Zaznaczamy pomieszczenie, które ma otrzymać numer 1 i z okna edycji wybieramy Przenumeruj pomieszczenia.

arc10-12

W wyświetlonym oknie zmieniamy numer na 1, ponownie klikamy na to pomieszczenie, a następnie na kolejne, zgodnie z numerami, jakie pomieszczenia maja otrzymać. Zestawienie odświeżane jest automatycznie.

arc10-13

Zestawienie stolarki jest tworzone dla całego budynku, w właściwościach można zdecydować czy wszystkie elementy będą w tabeli.

arc10-14

Zestawienie powierzchni i kubatur zostało już opisane, więc przejdziemy teraz do wprowadzania przekrojów. W oknie Menadżera projektu klikamy ikonę i wybieramy Wstaw przekrój.

arc10-15

Dwoma kliknięciami pokazujemy linię ciecia budynku. Istotne jest to, jakiej długości jest linia ciecia przekroju, jeśli wstawimy ją wyłącznie przez jedną ścianą i tylko ją jedną przetniemy, to na przekroju będzie tylko ona. Jeśli linia cięcia przejdzie przez cały rzut, na przekroju cały budynek będzie pokazany.

arc10-16

Po wyznaczeniu linii cięcia należy pokazać stronę, „na którą patrzy przekrój”. Na końcach wprowadzonej linii zostaną wyświetlone strzałki, które pokażą kierunek zgodny z położeniem kursora względem linii cięcia.

arc10-17

Po wskazaniu kierunku należy pokazać miejsce, w którym przekrój zostanie narysowany jako nowy widok.

arc10-18

arc10-19

Przekrój jest oddzielnym widokiem, który dodał swoja zakładkę w oknie Menadżera projektu, jak na niej klikniemy, to przekrój stanie się aktywnym widokiem, na który będzie można wprowadzić wymiary, koty i opisy. Wśród opcji wymiarowania znajduje się Opis elementu, który na przekroju pokaże warstwy w ścianach (także na rzucie), stropach i dachu.

Zarówno na przekrój jak i rzut można wprowadzać koty wysokościowe w stanie surowym lub wykończonym. W nowej wersji znajduje się wybór symboli koty.

arc10-20

Jeśli brakuje nam jakiegoś uszczegółowienia projektu można elementy dorysować liniami, poliliniami i tego typu obiektami 2D.

Kolejne przekroje tworzone są analogicznie. Jeśli zdarzy się konieczność stworzenia schodkowego przekroju, to najpierw wprowadzamy przekrój prosty. Następnie go zaznaczamy i z okna edycji wybieramy opcję Dodaj stopień przekroju.

Elewacje tworzone są analogicznie do przekrojów, tą samą opcja, ale linia cięcia nie przechodzi przez budynek, tylko przed nim.

Przy większej liczbie przekrojów i elewacji dobrze jest w oknie właściwości zmienić formę odświeżania na Ręczny. Okno właściwości widoku dostępne jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nazwie odpowiedniej zakładki

arc10-21

Jeśli zdarzy się, że na przekroju lub elewacji chcemy coś poprawić, usunąć, to nie róbmy tego, ponieważ dany element usuniemy z projektu. Lepszą opcja jest wciśniecie przycisku Przekształć w rysunek. Będzie to oznaczało, że tylko ten widok jest zbudowany z linii i bloków, a cały projekt nadal jest w pełni funkcjonalny. Opcja Przekształć w rysunek spowoduje, że dana elewacja lub przekrój nie będzie odświeżania wraz ze zmianami na rzucie.

Mamy w projekcie przekroje, elewacje przyszykowany rzut parteru do wydruku. A co z pozostałymi kondygnacjami? Można to zrobić na dwa sposoby, albo na tym samym widoku wyłączymy teraz parter i włączymy widoczność np. poddasza i go dopracowujemy, albo wstawimy nowy widok. Z okna Menadżera projektu wybieramy ikonę Add Wstaw rzut i pokazujemy miejsce jego odrysowania.

arc10-22

arc10-23

W oknie Menadżera definiujemy, która kondygnacja i jakie elementy są widoczne na rzucie. Wprowadzamy wymiary, opisy zestawienia i tak analogicznie z kolejnymi kondygnacjami. Rozkład taki jednak proponuje zrobić dopiero na koniec projektu, kiedy modyfikacji budynku już nie przewidujemy.