Projekt 2 – 8. Wprowadzenie terenu

W poprzednich częściach zbudowaliśmy dom jednorodzinny.

arc7-14

W tej części wprowadzimy teren.

Teren w projekcie można wprowadzić w dowolnym momencie. W naszym projekcie teren będzie lekko spadał w stronę wejścia do budynku i będzie tam niższy o około 90cm w stosunku do poziomy od strony ogrodu.

Przed wstawieniem terenu wprowadzimy jeszcze taras, który określi nam dokładny poziom terenu od strony ogrodu.

Taras stworzymy opcją Wstaw bryłę wstawiając ją na parterze.

arc8-1

Zaczynamy 60cm od lewego narożnika budynku, rysujemy bryłę do góry (prostopadle) do osi 2. Następnie idziemy w lewo 60cm (w wycięcie wstawimy schody) i do góry do osi 1. Po osi w prawo aż do F, cofamy się do osi 2, w prawo od osi I do góry do osi 1. Osią 1 w prawo do M i w dół do ściany. Kończymy klikając Enter lub prawy klawisz myszy.

arc8-2

W wycięcia tarasu wprowadzimy schody jednobiegowe.

arc8-3

Analogiczne schody wstawiamy w drugie wycięcie. Te schody można też skopiować i obrócić.

arc8-4

Dla przypomnienia wysokość bezwzględna budynku to 180m n.p.pm.

arc8-5

Teren wprowadzamy opcją Wstaw punkty wysokościowe. W oknie wstawiania najpierw podajemy poziom terenu przed wejściem budynku, czyli wpisujemy 179,04m n.p.m. (96cm poniżej poziomu 0 parteru). Punkty wprowadzamy przy schodach i przed budynkiem.

arc8-6

Punkty z drugiej strony budynku będą wprowadzane na wysokości 179,50m n.p.m.

arc8-7