Projekt 2 – 7. Wprowadzanie i modyfikacja dachu

W poprawnych częściach zbudowaliśmy trzy kondygnacje i nakryliśmy je domyślnym dachem.

arc6-25

Teraz zaznaczamy wprowadzony dach i wchodzimy we właściwości.

arc7-1

Powyżej domyślne ustawienia połaci, które zaraz zmodyfikujemy dla uzyskania dachu dwuspadowego. Na podglądzie dachu zaznaczamy połać 2, zaznaczy się automatycznie zarówno na podglądzie jak i poniżej w tabeli, w której w kolumnie Ściana szczytowa zaznaczamy pole. To samo robimy dla połaci nr 4.

arc7-2

Zatwierdzamy wprowadzone zmiany i ponownie docinamy elementy poniżej (czyli odpowiadamy Tak na wyświetlone pytanie).

arc7-3

Zanim uzupełnimy przestrzeń między kalenicą dachu a poddaszem wprowadzimy facjatki w miejscach wykuszy, a okna wystające z dachu użyjemy w ścianach facjatek. W oknie Menadżera projektu przełączamy się na Dach 1. Nasz górny (względem ekranu) wykusz ma szerokość 491cm, dodamy szerokość ścianek bocznych po 10cm i wpisujemy 511 w szerokości facjatki, zanim ja wstawimy. Zmieniamy też jedna z połaci zaznaczoną na dolnym zrzucie na ścianę szczytową.

arc7-4

Zatwierdzamy zmiany i wprowadzamy facjatkę na środku zewnętrznej krawędzi ściany wykuszu.

arc7-5

Nie docinamy elementów poniżej.

Nie wychodząc z opcji wprowadzamy drugą facjatkę o szerokości 331cm. I również nie docinamy elementów. Po wprowadzeniu obu facjatek wchodzimy kolejno w ich właściwości i zmieniamy Wys. osadzenia na 224cm, okap ściany szczytowej na 50cm i zaznaczamy opcję otwór do krawędzi połaci.

arc7-6

Dopiero po modyfikacji drugiej facjatki docinamy elementy poniżej.

arc7-7

Teraz musimy uzupełnić pustą przestrzeń pod dachem. Tworzymy nowa kondygnację powyżej poddasza i nazywamy ją Strych. Ponieważ nie wiemy jaka jest odległość do kalenicy, zmieńmy wysokość kondygnacji na 400cm. Kopiujemy wyłącznie ściany.

arc7-8

Ściany zawsze kopiują się z oknami i drzwiami, dlatego teraz z rozwiniętej listy elementów strychu (w oknie Menadżera projektu) zaznaczamy Drzwi, klikamy prawym klawiszem i wybieramy Zaznacz elementy. Usuwamy zaznaczone drzwi.

arc7-9

arc7-11

Powtarzamy operacje dla okien.

W oknie Menadżera klikamy na Dach 1 i pod prawym klawiszem wybieramy Dotnij elementy.

arc7-10

Teraz wstawimy dach nad niedociętym wysunięciem budynku. Przechodzimy na poddasze i wybieramy opcje Wstaw dach prostokątem. Ściankę kolankową dajemy na 250cm, okap na 50, a nachylenia nie zmieniamy. Pokazujemy rzut dachu. I na razie nie docinamy elementów.

arc7-12

Zmieniamy parametry wstawionego dachu zgodnie ze zrzutem poniżej i po zatwierdzeniu docinamy elementy.

arc7-13

Wchodzimy na kondygnacje strych, usuwamy boczne ściany ryzalitu (zostawiamy tylko szczytową) oraz dolną część lewej ściany (teraz są to dwie oddzielne ściany). Wydłużamy pozostałą ścianę z lewej strony.

arc7-14