ArCADia-ARCHITEKTURA 8 zmiany w schodach

W nowej wersji ArCADia 6.5 zostały zmodyfikowane schody. Do tej pory w programie można było wstawić wyłącznie podstopnicę. Teraz została dodana stopnica wraz z możliwością zdefiniowania noska, a dodatkowo, po wyłączeniu podstopnicy, można włączyć policzki, które utrzymają ażurowe schody.

a1-2

Przy wprowadzeniu schodów domyślnie wprowadzamy podstopnicę i stopnicę, ale zarówno przed, jako i po wprowadzeniu schodów można konstrukcję schodów zmodyfikować.

4-2

Nie da się wprowadzić schodów ze stopnicą i policzkami. Musimy wybrać albo jedną, albo drugą opcję lub też brak obu, gdyż jest możliwość wprowadzenia samych stopni.

4-3

W przypadku schodów wielobiegowych można stworzyć jeszcze jeden rodzaj schodów, które złożymy z dwóch lub trzech kolejno wprowadzanych schodów (w zależności od tego, ile elementów konstrukcyjnych potrzebujemy).

4-4

Najpierw wprowadzany schody wielobiegowe, w których zostawiamy wyłącznie stopnicę. Następnie kopiujemy te schody, pozostawiając je w tym samym miejscu, a w oknie właściwości włączamy podstopnicę, a wyłączamy stopnicę. Następnie na rzucie zmieniamy szerokości biegów.

4-5

4-6

W tym przypadku oczywiście kopie schodów będą dwie i przy zmianie szerokości jedne biegi przesuwamy bardziej na prawo, drugie na lewo.

Prócz powyżej opisanej zmiany schody wyświetlane są w otworze stropu kondygnacji powyżej. Wyświetlane są tylko stopnie mieszczące się w otworze, dlatego należy pamiętać, żeby w schodach umieszczanych przed budynkiem wyłączyć otwór, ponieważ jeśli nie zostanie on wyłączony, to schody będą widoczne na wyższej kondygnacji.

4-7

Wygląd schodów jest brany z okna właściwości schodów, więc przy drukowaniu kondygnacji wyższej może zajść konieczność jego modyfikacji.