Tworzenie obiektów 2D

Do rysunków architektonicznych dodajemy czasem różne symbole. Czasem są one elementem wyposażenie wnętrz (co w ArCADii-ARCHITEKTURZE może być wprowadzone jako obiekt 3D), czasem jakimś symbolem np. strzałką przed wejściem w budynku użyteczności publicznej (co w ArCADii-ARCHITEKTURZE możemy wstawić jako obiekt 2D). W programie ArCADia-ARCHITEKTURA znajduje się wbudowana biblioteka obiektów 2 i 3D. w zależności od tego, co chcemy wprowadzić do projektu możemy skorzystać z jednej lub drugiej biblioteki. Na rysunku mogą być oczywiście i obiekty 3D i symbole 2D.

1arc-01

Biblioteka obiektów 3D

1arc-02

Biblioteka obiektów 2D.

Żeby dowolny element z biblioteki wprowadzić na rysunek, wystarczy na nim kliknąć dwukrotnie. Wówczas pojawi się okno wstawiania z dojściem do właściwości elementu i uchwytami wprowadzania, które pomogą precyzyjnie umieścić obiekt na rzucie.

Jeśli z prostych elementów rysunku 2D chcemy stworzyć własny symbol i zapisać go w bibliotece, to taki fragment rysunku zaznaczamy i zapisujemy jako symbol 2D. To może być przez nas narysowany element stworzony z linii, polilinii, okręgów lub wieloboków (także tekstu) lub np. rysunek znaleziony w internecie, który otworzymy w programie, rozbijemy jeśli będzie trzeba (jeśli będzie to blok, to trzeba symbol rozbić, żeby do zapisu program miał tylko linie, polilinie, okręgi itd.).

Sposób postępowania jest prosty. Włączamy Eksploratora obiektów (bibliotekę obiektów 2 i 3D) na zakładkę Obiekty 2D. Wśród katalogów z lewej strony okna odnajdujemy Biblioteka użytkownika klikamy na katalog i albo dodajemy w nim podkatalog, żeby pogrupować sobie własne wprowadzana symbole albo zapisujemy go w tym katalogu. Oczywiście proponowałabym podzielić bibliotekę użytkownika na katalogi, wówczas przy większej liczbie własnych elementów nie będziemy długo szukać potrzebnego symbolu. Dla dodania podkatalogu klikamy na ikonę 1arc-04 i zadajemy nazwę folderu. Następnie klikamy na nim i wybieramy ikonę 1arc-03 Utwórz obiekt 2D. Podajemy nazwę nowego symbolu i zatwierdzamy. Następnie zaznaczamy wszystkie elementy, z których symbol będzie się składał i zatwierdzamy wybór. Obiekt 2D został zapisany do biblioteki. Można z niego korzystać w tym i każdym kolejnym projekcie.