Rendering i Multi rendering

Do wersji 7.0 ArCADia-ARCHITEKTURA posiadała opcje Renderingu, który zapisywał wyłącznie aktualny widok okna Widok 3D.

3-ar-1

W nowej wersji program posiada również opcje Multi renderingu, czyli zapisu wizualizacji z zapisanych w programie kamer. Opcja ta pozwoli zapasać kilka wizualizacji jednocześnie, np. jeśli puścimy ją przed wyjściem z pracy.

3-ar-2

 

3-ar-3

Okno Multi renderingu pokazuje listę wszystkich kamer zapisanych w projekcie. W kolumnie Aktywna powinny pozostać zaznaczone tylko te kamery, z których mają być zapisane wizualizacje. Kolumna Ustawienia pozwala przejść do okna właściwości renderingu i zdefiniowania ustawień dla każdej kamery oddzielnie.

3-ar-4

Powyższe okno jest oknem analogicznym do ustawień Renderingu. W polu Jakość możemy wybrać najlepsze ustawienia dla naszej wizualizacji. Wizualizację budynku z zewnątrz najlepiej stworzyć wybierając jakość Wysoka (dla plenerów) lub Normalna. Pierwsza wymieniona jakość może znacznie dłużej obliczać wizualizacje, dlatego wybór jakości Normalnej, może być dobrą alternatywą. Czas zapisywanego renderingu zależy od sceny, ale też od parametrów komputera (od procesora, ilości dostępnych rdzeni i ilości pamięci operacyjnej). Wnętrza raczej proponuje zapisywać jakością Normalna lub Wysoka (dla wnętrz) ale obie zmodyfikować w ustawieniach. Opcja Wysoka (dla wnętrz) ma zdefiniowane bardzo wymagające parametry, dlatego zapis o tej jakości bez modyfikacji ustawień może trwac bardzo długo.

Poniżej przykłady renderingów tego samego projektu z tej samej kamery w widoku z zewnątrz, ale w różnej jakości.

niska

Jakość Niska.

normalne

Jakość Normalna (z włączoną opcją Cieniowanie światłem rozproszonym).

wysoka

Jakość Wysoka (dla plenerów)

 

Poniżej przykłady renderingów tego samego projektu z tej samej kamery w widoku wewnątrz, ale w różnej jakości.

w-niskie

Jakość Niska.

w-normalne

Jakość Normalna (z włączoną opcją Cieniowanie światłem rozproszonym).

w-wysoka2

Jakość Wysoka (dla wnętrz)

Każdą jakość możemy przyciskiem Zaawansowane dostosować do potrzebnej jakości. Poniżej ustawienia Normalne z włączoną opcją Cieniowanie światłem rozproszonym.

3-ar-5

Prócz jakości w oknie Ustawień renderingu można także zmienić wielkość zapisywanej wizualizacji oraz wskazać położenie słońca względem budynku. Im bliżej środka niebieskiego okręgu, tym wyżej nad horyzontem znajduje się słońce.

Pole Zarządzanie ustawieniami pozwala na zapis ustawień renderingu z opcji Zaawansowane i użycie ich przy innych wizualizacjach.

Wracając do okna ustawień Multi renderingu, to w jego dolnej części możemy zdefiniować tak jak przy pojedynczym renderingu jakie tło ma być ustawione w scenie. W przypadku Multi renderingu wybór tła jest definiowany dla wszystkich kamer jednocześnie. Tak samo jak miejsce zapisu. Nazwy renderingów będą analogiczne do nazw kamer.