Wielkości pomieszczeń i ich odświeżanie

Czasem może się zdarzyć, że wielkości lub kubatury pomieszczeń nie są obliczone nieprawidłowo.

1-ar-1

Po lewej stronie tabeli jest powierzchnia użytkowa a po prawej rzeczywista. Jak widać na podglądzie 3D widzimy kondygnację poddasza, które jest ścięte dachem. Oznacza to, że powierzchnia użytkowa powinna być mniejsza od rzeczywistej. A nie jest. Jak to zmienić?

Można odświeżyć powierzchnie i kubaturę zmieniając normę obliczania powierzchni użytkowej i po przeliczeniu wartości wrócić do poprzedniej. Opcja ta dostępna jest z okna Opcje.

1-ar-2

 

Wciskamy przycisk ArCADia-ARCHITEKTURA i w wyświetlonym oknie zmieniamy używaną normę na drugą i zatwierdzamy zmianę.

1-ar-3

 

1-ar-4

 

Następnie znów wchodzimy do okna Opcje ArCADia-ARCHITEKTURA i wracamy z ustawieniem pierwotnej normy.

1-ar-5