Rynny dachowe i rury spustowe w ArCADii

ArCADia-ARCHITEKTURA od wersji 7.0 posiada opcję automatycznego „orynnowania” dachu. Opcja dostępna jest z paska narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA irga Wstaw rynny automatycznie i rozkłada na wszystkich okapach aktywnego dachu rynny.

Zanim rynny zostaną wprowadzone, należy zatwierdzić poniższe okno lub przedtem wejść we właściwości i zmienić domyślne ustawienia.

o_rynny-dach1

o_rynny-dach2

Po zatwierdzeniu okna rynny zostają wstawione automatycznie. Nie trzeba nigdzie klikać ani wskazywać dachu. Rynny zostają umieszczone na wszystkich wykrytych okapach aktywnego dachu i facjatek na nich wprowadzonych.

Przed

arc1-rynny

Po

arc1-rynny2

Przy definiowaniu dachu czasem musimy trochę przekłamać jego rzut, tak aby odpowiadał naszej wizji projektu. Tak jest w przypadku powyższego dachu, gdzie występ części budynku wchodzi na okap dachu nad garażem. Jest to okap, więc program wstawił tam rynnę, ale nie powinno jej tam być, więc należy ją zaznaczyć i usunąć.

arc1-kasowanie3

Po wstawieniu można modyfikować każdą rynnę oddzielnie, ale wówczas należy pamiętać, że niektóre modyfikacje (np. zmiana długości lub wysokości położenia) zmienią rynnę automatyczną w ręczną. Oznaczać to będzie, że jeśli będziemy chcieli ponownie rozłożyć automatycznie rynny, to w poniższym oknie trzeba będzie zaznaczyć obie opcje usuwania istniejących rynien.

o_rynny-dach1

Po usunięciu niepotrzebnych rynien przełączamy się na drugi dach i tam także wprowadzamy automatycznie rynny. Rynny są wstawiane wyłącznie na aktywnym dachu.

Po „orynnowaniu” dachu można wstawiać rury spustowe.

o_rura-spu

Zarówno przed, jak i po wstawieniu można zmieniać parametry rur, ich średnice, zakończenie, kąt spadku do ściany i maksymalny rozstaw uchwytów. Jest też pole Odległość od ściany, która w rzeczywistości jest odległością rury od obrysu dachu.

Rury spustowe można wstawiać wyłącznie w rynny. Domyślnie będą szły od rynny do poziomu 20 cm nad terenem. Jeśli nie znajdą terenu, zatrzymają się na 20 cm nad zerem kondygnacji bazowej. Oczywiście wartość tę można zmienić i przed, i po wstawieniu, dzięki czemu rury mogą „iść” do terenu lub niżej położonego dachu.

arc1-rury4

 

UWAGA:

Powyższy przykład ma wyłączone belki okapowe wprowadzonej więźby. Gdyby belki były wyświetlane, wówczas mogłoby się zdarzyć, że wchodziłyby we wprowadzone rynny. Dlatego w oknie właściwości więźby dachowej została dodana opcja wyłączenia belek okapowych.

 

arc1-wiezba5

 

Jeśli po wprowadzeniu rynien na dach zostanie on zmieniony, rynny będą się do niego dostosowywały, o ile będzie to możliwe. Jeśli zlikwidujemy jakieś wierzchołki i zmodyfikujemy rzut, będzie trzeba rynny wprowadzić raz jeszcze. Jeśli zaś np. zmienimy kąt połaci czy wysokość ścianki kolankowej, to rynny się do tych zmian dostosują.

Jeśli po „orynnowaniu” dachu wprowadzimy np. nowe facjatki, to będą one wymagały ponownego zakładania rynien lub wybrania opcji Wstaw rynnę lub Wstaw rynnę przez dwa punkty i wskazania okapów, na których nowe rynny mają się pokazać.

Opcja Wstaw rynny przez dwa punkty umożliwia wprowadzenie rynny na fragmencie okapu.

Na dach podobnie wprowadzane są gąsiory dachowe, można też wprowadzić nasady kominowe i bariery śniegowe (choć dwie ostatnie opcje nie mają automatu, trzeba je wstawiać, wskazując konkretne miejsce na aktywnym dachu).