Pierwszy projekt – część 1

Na początek projektowania w ArCADia-ARCHITEKTURA wybierzemy istniejącą mieszkanie, dokładniej kawalerkę, którą wprowadzimy do rysunku.

arc1_15

Na pasku narzędzi ArCADia-ARCHITEKTURA klikamy na ikonie iw Wstaw ścianę. W wyświetlonym oknie należy wybrać szablon Architektury i zatwierdzić poprzez OK.

arc1_02

W oknie wstawiania wybieramy jedną ze zdefiniowanych ścian:

arc1_03

Zaczynamy rysować ścianę od prawego górnego narożnika ekrany roboczego.

arc1_04

Na pasku stanu (na dole ekranu) włączamy opcję ORTHO klikając na niej prawym klawiszem myszy i wybierając Tak. W oknie wstawiania wybieramy jedną z krawędzi do wprowadzania ściany, ponieważ znamy długości ścian w pomieszczeniu.

arc1_05

W obszarze poleceń wprowadzamy długość ściany 520 i zatwierdzamy poprzez Enter.

arc1_06

W oknie wstawiania wybieramy cienką ścianę o grubości 6 cm, przesuwamy kursor w dół od wprowadzonej ściany i podajemy długość 300 i zatwierdzamy. Wybieramy kolejną ścianę tym razem 25 cm, przesuwamy kursor na prawo od ostatnio wprowadzonej ściany i podajemy długość 295 i zatwierdzamy.

arc1_07

Rysujemy kolejną ścianę o grubości 25 cm w dół na długość 205. Kolejna ściana, w prawo, będzie miała 225 i ostatnia 505 (jeśli wszystko poprawnie wprowadziliśmy to zamknie pomieszczenie). Wychodzimy z opcji wstawiania ścian prawym klawiszem myszy lub klawiszem ESC.

arc1_08

Mamy pokój, teraz zajmiemy się wprowadzeniem kuchni. Zaczniemy od wydłużenia zewnętrzne ściany o szerokość kuchni. Zaznaczamy ścianę warstwową (tą górną) i w oknie edycji wybieramy opcję Wydłuż/skróć ścianę.

arc1_09

Na ścianie pojawia się pionowe kreski ze strzałkami, przesuwamy kursor na lewy koniec ściany i klikamy na nim. W oknie zgłoszeń wybieramy Odniesienie.

arc1_10

Program prosi o wskazanie punktu, od którego będziemy podawać długość wydłużenia (szerokość kuchni). Włączamy punkt końcowy zaczepienia . Klikamy na lewy górny narożnik ściany zewnętrznej.

arc1_11

Przesuwamy kursor w lewo i podajemy szerokość kuchni 242 i zatwierdzamy poprzez Enter.

arc1_12

Włączamy rysowanie ściany, wybieramy ścianę 25 cm i zaczynamy jej rysowanie od lewego końca ściany zewnętrznej. Przesuwamy kursor w dół aż do końca lewej pionowej ściany. Powinna pojawić się linia śledzenia ściany, wykrywająca górną krawędź dolnej ściany.

arc1_13

Klikamy i wychodzimy z opcji. Zaznaczamy dolną, pozioma ścianę i wydłużamy ją do lewej. Wybieramy opcję Wydłuż/skróć ścianę, klikamy na lewy koniec ściany i przesuwamy kursor na lewą ścianę, tam ponownie klikamy lewym klawiszem myszy.

arc1_14

Analogicznie postępujemy ze ścianą łączącą przedpokój z pokojem (środkowa ściana 25 cm) i z cienką ścianą, którą wydłużamy do dolnej poziomej ściany.

arc1_15