Pierwszy projekt – część 2

W pierwszej części wprowadziliśmy ściany mieszkania. W tej powstałe pomieszczenia opiszemy, wstawimy kominy, okna i drzwi. W kolejnej zajmiemy się urządzeniem kawalerki.

Mamy rzut mieszkania:

arc1_15

Dążymy do tego, aby wyglądał mniej więcej tak:

 

Zaczniemy od wprowadzenia kominów, które zajmą nam część łazienki. Wybieramy ikonę iw Wstaw ścianę. W oknie wstawiania wybieramy ścianę o grubości 12 cm i wśród ikon klikamy na Odniesienie.

arc2_03

Opcja ta pozwoli nam narysować ścianę w zadanej odległości od inne ściany, czyli narysujemy ścianę komina w odpowiednim miejscu. Włączamy końcowy punkt zaczepienia icad_ico_7. Klikamy na lewy górny narożnik naszej łazienki (lewe dolne pomieszczenie).

arc2_04

Przesuwamy kursor w prawo wzdłuż ściany, tak żeby znacznik końca pojawił się na drugim końcu ściany, podajemy odległość ściany 50 i zatwierdzamy poprzez Enter.

arc2_05

Przesuwamy kursor w dół, sprawdzamy, czy mamy włączona opcje ORTHO (jeśli nie to je włączamy) i podajemy długość ściany komina 80 i zatwierdzamy. Przesuwamy kursor w prawo, poza lewą ścianę i podajemy długość ściany 50 i znów zatwierdzamy poprzez Enter. Wychodzimy z opcji.

arc2_06

Po narysowaniu wszystkich ścian opiszemy pomieszczenia. Zaznaczamy pomieszczenie, które teraz się stworzyło, a które jest kominem. Z okna edycji wybieramy ikonę Ukryj pomieszczenie.

arc2_07

Tu będzie komin, więc nie potrzebna nam informacja o wielości tej przestrzeni. W ten sposób postępujemy z każdym pomocniczym pomieszczeniem, które na rzucie nie powinno być oznaczone jako pomieszczenie.

Zaznaczamy pomieszczenie łazienki i w oknie dialogowym nadajemy mu nazwę i odpowiednie warstwy dla podłogi (np. jako górną warstwę zadajemy Terakotę).

arc2_08

Dla zmiany materiału na podłodze należy kliknąć na daną warstwę i na żółtą ikonę po prawo. Rozwinie się biblioteka materiałów

arc2_09

Jeśli nie możemy znaleźć odpowiedniego materiału w polu Szukaj możemy wpisać odpowiednia frazę i program wyszuka materiały pasujące. Po znalezieniu materiału klikamy na niego zatwierdzając tym jego wybór.

Po zdefiniowaniu nazwy i materiału zatwierdzamy zmiany i opisujemy kolejne pomieszczenia.

arc2_10

Wprowadzamy drzwi. Z paska narzędzi wybieramy opcję id Wstaw drzwi. W oknie wstawiania wybieramy Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe (100cm x 200cm), włączamy ikonę Odniesienia i wskazujemy prawy, wewnętrzny narożnik przedpokoju.

arc2_11

W oknie wstawiania zaznaczamy prawy uchwyt wstawiania.

arc2_12

Przesuwamy kursor po ścianie w lewą stronę i podajemy odległość drzwi od narożnika pomieszczenia wpisując 85 i zatwierdzając poprzez Enter. Wychodzimy z opcji.

arc2_13

Ponownie włączamy wstawianie drzwi, wybieramy Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe (90cm x 200cm) i wstawiamy je w ścianę między przedpokojem a pokojem, na wysokości drzwi wejściowych. Pomoże nam przy tym linia śledzenie.

arc2_14

Te same drzwi wprowadzamy w ścianę kuchni. Ich odległość od ściany z łazienką to 65 cm. Zostały jeszcze drzwi do łazienki. Wybieramy Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe (80cm x 200cm) i wstawiamy w ścianę. Wychodzimy z opcji.

arc2_15

Przydałoby się trochę zmodyfikować wprowadzone drzwi. Zaznaczamy drzwi do łazienki i z okna edycji wchodzimy we właściwości. Zmieniamy tu położenie ościeżnicy względem ściany i kierunek otwierania drzwi.

arc2_16

Zaznaczamy drzwi do pokoju i do kuchni, żeby zmodyfikować je jednocześnie. Wchodzimy we właściwości.

arc2_17

Także zmieniamy położenie względem ściany i zaznaczamy opcje Twórz otwór, co wyłączy nam drzwi i zostawi wyłącznie przebicie. Przed zatwierdzeniem zmian, wejdźmy jeszcze na przycisk Wygląd opisu i wyłączmy pokazywanie Ramki oznaczenia i Oznaczenia. Zatwierdzamy zmiany.

arc2_18

Włączamy opcję iwn Wstaw okno i wybieramy Okno dwudzielne, dwuskrzydłowe (120cm x 120cm). Okno wstawiamy w kuchni 62 cm od lewego narożnika pomieszczenia.

arc2_19

Wybieramy Okno dwudzielne, jednoskrzydłowe (180cm x 120cm) uchylno-rozwieralne i wstawiamy je w pokoju 88 cm od prawej ściany. Tu będzie trzeba zmienić uchwyt wstawiania na lewy, inaczej okna nam się nie zmieści.

arc2_20

Po wstawieniu wychodzimy z opcji, zaznaczamy oba okna i w oknie edycji wybieramy ikonę  Zmień stronę otwierania.

arc2_21

Pozostały do wprowadzenia drzwi balkonowe. Włączamy opcję wstawiania okien, wchodzimy we właściwości.

arc2_22

Najpierw zmieniamy Typ w obszarze Parametry typu na Drzwi balkonowe pojedyncze. Następnie podajemy szerokość (90) i wysokość (205) drzwi, możemy zmienić ich schemat, a na koniec zapisujemy je klikając na zielony plus przy polu Typ. Zatwierdzamy zmiany. I wprowadzamy drzwi w pokoju, koło okna.

arc2_23

arc2_24