Wprowadzanie schodów dwubiegowych w kształcie litery L

Z opcji ico_schody Wstaw schody wielobiegowe możemy wprowadzić schody jedno-, dwu-, trój- itd.. biegowe schody ze spocznikiem kwadratowym lub prostokątnym. Poniżej opiszę sposób wprowadzenia schodów dwubiegowych na rzucie litery L, czyli z kwadratowym spocznikiem.

Wywołujemy opcję i rozpoczynamy wprowadzanie schodów. Rysujemy albo wewnętrzną, albo zewnętrzną krawędzią biegu, w zależności od zastanego miejsca w projekcie. W tym przypadku będzie to zewnętrzna krawędź schodów.

2_sch-dwb-01

Schody będą się zaczynały 20 cm od drzwi, dlatego po wciśnięciu ikony  Wstaw schody wielobiegowe z okna wstawiania wybieram opcję Odniesienie, wskazuje krawędź otworu drzwiowego (Końcowy punkt zaczepienia powinien być włączony), przesuwam kursor w prawo (dobrze jeśli jest włączona opcja Ortho), podaje wartość 20 i zatwierdzam przez Enter.

2_sch-dwb-02

2_sch-dwb-03

Punkty zaczepienia i opcję Ortho można włączać w trakcie rysowania. Program nie wyjdzie z opcji, ale włączy dodatkowe jej możliwości.

Teraz pokazujemy długość biegu… i to jest właśnie ten moment, kiedy sobie uświadamiamy, ze nie mamy wyznaczonego miejsc na spocznik. Niestety w trakcie rysowania nie da się tego zrobić, wiec albo narysujemy „na oko”, albo wyjdziemy z opcji i wprowadzimy schody dobrze. Przy pierwszej opcji klikamy koniec biegu mniej więcej o długość spocznika od ściany, pokazujemy szerokość biegu, następie definiujemy spocznik klikając na ścianę naprzeciw strzałki biegu i wprowadzamy kolejny bieg pokazując jego koniec. Zatwierdzamy poprzez Enter wychodząc z opcji.

Mocno pobieżnie, ale opisałam każdy krok. Nie jestem zwolenniczką robienia czegokolwiek „na oko” dlatego jednak wyjdziemy z opcji. Naszkicujemy miejsce na schody i zaczniemy raz jeszcze ich wprowadzanie.

Potrzebna będzie opcja Linia, którą rysujemy na krawędzi ściany od narożnika, w którym ma się znaleźć spocznik w kierunku początku biegu. Linia ma mieć długość 100 cm (taka będzie głębokość spocznika). Tu też się przydaje włączony końcowy punkt zaczepienia i opcja ortho.

2_sch-dwb-04

W zasadzie przy schodach w kształcie litery L ta linia pomocnicza nam wystarczy, dlatego wracamy do wstawiania schodów opcja Odniesienie w odległości 20 cm od drzwi. Bieg kończymy na początku linii pomocniczej.

2_sch-dwb-05

W oknie wstawiania wybieramy ikonę  Szerokość, przesuwamy kursor nad wprowadzoną linie i podajemy szerokość biegu 100. Zatwierdzamy.

2_sch-dwb-06

Teraz pokazujemy szerokość i głębokość spocznika. W naszym przypadku wartości będą równe, wiec klikamy na ścianie naprzeciw strzałki biegu. Gdyby szerokość i głębokość były różne to ikonami z okna wstawienia zmieniamy wprowadzenie.

2_sch-dwb-07

Kolejny bieg schody można wprowadzić z trzech stron spocznika w zależności od projektu. Jedna strona spocznika jest już zajęta, pozostałe można wykorzystać do kontynuowania rysowania schodów. My przesuwamy kursor do góry, aż do ściany. Klikamy i ponieważ dalej schodów nie będziemy wprowadzać wychodzimy z opcji.

2_sch-dwb-08

Może nie do końca schody dochodzą do ściany, ponieważ w pierwszym biegu została zdefiniowana głębokość stopni, więc w drugim biegu tylko ją powieliliśmy. Teram w oknie właściwości można dostosować ergonomie wprowadzonych schodów. Zaznaczamy je i wchodzimy we właściwości.

2_sch-dwb-09

Przy kondygnacji 280 cm optymalną liczbą stopni jest 15 lub 16. przy 15 będzie trochę wysoki stopień, ale utrzymamy odległość od drzwi. Dodając stopień w pierwszym biegu przesuną nam się schody. Wybór należy do projektanta…