Skala widoku

Domyślnymi jednostki, w których rysujemy w systemie ArCADia są centymetry. Możemy to zmienić w dowolnym momencie w oknie właściwości widoku. Dla wywołania okna należy kliknąć na zakładce danego widoku prawym klawiszem myszy i wybrać Właściwości widoku. W ten sam sposób postępujemy niezależnie od tego jaki jest to widok, czy rzut, czy przekrój czy aksonometria i profile w branżowych modułach.

5arc-01

5arc-02

W oknie właściwości widoku po zmianie jednostki np. na metry rysunek zostanie przeskalowany i odtąd 1 będzie się równało 1m, a nie 1cm.

Taka operacja powinna nastąpić przed lub po wczytaniu podkładu geodezyjnego, gdzie naszą jednostka rysunku będzie już metr. Pamiętajmy jednak, ze każdy kolejny wstawiony widok będzie domyślnie rysowany w centymetrach. Jeśli więc kolejny widok ma być zmieniony jeszcze przed wstawieniem, to po wybraniu opcji Wstaw rzut klikamy na ikonę Przejście do okna właściwości i zmieniamy odpowiednio jednostki. Jeśli klikniemy na Wstaw przekrój, to w oknie właściwości przekroju nie mamy możliwości ustawienia jednostek, ale mamy przejście do okna (przycisk Właściwości widoku), w którym będzie można je zmienić.

5arc-03

Jeśli chcemy na stałe zmienić jednostki widoku np. na metry, to w oknie Właściwości widoku po zaznaczeniu odpowiednich jednostek klikamy Zapisz w szablonie i pokazujemy (jeśli nie mamy żadnego otwartego), do którego szablonu się tyczy zmiana. Od tej pory, każdy rysunek definiowany na tym szablonie będzie rysowany w metrach.