Szablony w nowej wersji programu

Szablon projektu został wprowadzony w wersji 5.0 programu ArCADia. Wówczas przy włączeniu pierwszej dowolnej opcji z programu wyświetlane było okno Menadżera szablonu.

a5-1

W szablonie zapisywane były wówczas domyślne ustawienia każdego elementu programu. Dla przykładu dla ścian określane były pisaki, ilość i rodzaj warstw. Dla okien zapisywane były pisaki, czcionki, wielkość i położenie okna.

Kolejna wersja systemu 5.5 rozszerzyła zakres szablonu. Wraz z pierwszą wybraną opcją także wyświetlane było okno Menadżera szablonu, ale miało ono już więcej domyślnych plików.

a5-2

W zależności od wybranego szablonu dostępne były typy w nim zapisane. Dodatkowo została stworzona biblioteka typów, która pozwalała na powiększanie globalnej biblioteki elementów i zarządzanie bibliotekami projektu i szablonu.

a5-3

Nowa wersja systemu ArCADia odeszła od wyboru szablonu przy wyborze pierwszej opcji projektu. Jeśli chcemy używać szablonu, sami musimy pamiętać o jego wybraniu lub możemy włączyć na stałe wybór jednego z szablonów.

a5-4

W tej wersji nie musimy korzystać z szablonu, ale pisaki i czcionki elementów będą wówczas domyślnie zdefiniowane przez program. Te ustawienia są bardzo przydatne. Różnicą w stosunku do poprzedniej wersji jest to, że szablony nie muszą już mieć zdefiniowanych typów ścian, okien, drzwi i innych elementów, ponieważ i podczas wprowadzania, i podczas edycji mamy dostęp zarówno do biblioteki projektu, jak i globalnej.

a5-5

Jest to dość istotna zmiana. Usuniecie typów z szablonu wprowadza np. stolarkę jako nowe elementy, które wcześniej nie były zdefiniowane. Oznacza to, że pierwsze wprowadzone okno automatycznie otrzyma oznaczenie O1, kolejne O2 itd.

Oczywiście w ArCADii 6.0 okno biblioteki typów jest dostępne i posiada więcej opcji niż w wersji poprzedniej. Szablon natomiast zapisuje domyślne ustawienia dla każdego elementu i może on, choć nie musi, posiadać bibliotekę typów poszczególnych elementów.