Tworzenie własnych obiektów 3D

W nowej wersji moduł ArCADia-ARCHITEKTURA została dodana opcja zapisująca obiekty 3D z dowolnych elementów systemu. Do tej pory można było zapisywać Układy, czyli z różnych obiektów tworzone i zapisywane były grupy. I oczywiście opcja ta jest nadal dostępna, ale teraz została stworzona alternatywa, która zapisze elementy jako jeden i nie da się jej rozbić na poszczególne elementy. Obiekty 3D mają jednak możliwości modyfikacji wielkości i wszelkich obrotów, a tych opcji modyfikacji nie posiadają Układy.

Zacznijmy od tego, że jeśli mamy jakieś Układy, które tworzą jeden element, których nigdy nie rozbijamy, to zapiszmy je jako obiekt.

Po wstawieniu do projektu wystarczy, że wybierzemy katalog, w którym ma być zapisany obiekt. Po jego zaznaczeniu wybieramy ikonę 5,1 Eksportuj do pliku xobj3d, należy zaznaczyć obiekty (w tym momencie program nie będzie układu traktował jako jeden element, wiec trzeba zaznaczyć wszystkie) i zatwierdzić wybór.

5,2

Pojawi się powyższe okno, w którym nazywamy nowy obiekt i decydujemy czy opada on na podłogę, zawsze wstawia się na określonej wysokości czy jest umieszczany pod sufitem. Można zmienić ikonę, żeby była czytelniejsza, czyli obrócić podgląd, tak jak chcemy, żeby ikona wyglądała i klikamy na przycisk Utwórz.

Po zatwierdzeniu obiekt zapisany jest do biblioteki i można z niego korzystać w kolejnych projektach.

A teraz, jak stworzyć obiekt z innego elementu systemu. Dla przykładu zrobimy gzyms, który nie będzie zbiorem poziomych brył, tylko wykreślimy jego przekrój. Na początek liniami pomocniczymi go wyznaczymy, a potem obrysowujemy opcją bryły.

5,3

 

5

Nie da się obrócić bryły, ale obiekt tak. Nadajemy wysokość, która później będzie długością i zapisujemy analogicznie do wcześniej opisanego sposobu.

W oknie Eksploratora obiektów w klikamy na stworzony obiekt prawym klawiszem myszy i z listy wybieramy Właściwości.

5,4

Pojawia się powyższy komunikat, który nas ostrzega przed zmianą nazwy. Jeśli zmienimy nazwę obiektu, to w projektach, w których do tej pory był użyty już nie zostanie znaleziony.

5,5

Ponieważ gzyms jest elementem poziomym, to w powyższym oknie zaznaczmy opcję Zamień współrzędne osi Y<->Z. dobrze byłoby tez poprawić podgląd 3D, bo może nie do końca pokazać jak element wygląda.

5,6

Zatwierdzamy. Tak postępujemy z każdym kolejnym elementem lub e4lementami, która zapisujemy jako obiekt. Pamiętajmy, że obiekt może być stworzony z dowolnej ilości elementów i dowolnego ich typu.