Zmiany z blokowaniem kolorów i warstw – Nasycenie koloru warstw

Przy projektowaniu w systemie ArCADia aktywny mamy jeden widok. Jeśli jest to rzut, to do dyspozycji mamy kondygnacje, dach lub teren. Nawet jeśli mamy kilka kondygnacji to i tak aktywna jest w danym momencie tylko jedna z nich, tylko na jednej możemy wprowadzać elementy. Jeśli jesteśmy na widoku typu przekrój lub aksonometria to aktywne są wszystkie elementy tego widoku. Pozostałe widoki wówczas są nieaktywne. Do wersji 6.6 system ArCADia wyszarzał nieaktywne widoki oraz kondygnacje. Obecnie elementy te są przyciemniane. Mówimy tu zarówno o nieaktywnych kondygnacjach jak i całych widokach. Przyciemniane są też grupy elementów, które zostaną zablokowane.

Jeśli przyciemnienie jest zbyt mocne i nie widać części rysunku można samemu zdefiniować wartość zmiany koloru. Po wpisaniu w obszarze poleceń zmiennej LAYLOCKFADECTL i zatwierdzeniu przez Enter podajemy wartość przyciemnienia koloru. Domyślnie zadane jest 80% przyciemnienia.