Typ a szablon, czyli jak zapisać własne ustawienia dokumentu i elementów

Dla zapisania własnych ustawień w systemie ArCADia mamy dwie możliwości: Typ i Szablon. Jaka jest między nimi różnica? Typ zapisuje parametry obiektu, a szablon jego sposób rysowania i domyślnie ustawienia pierwszego wprowadzanego elementu (np. typ pierwszej ściany, okna itp.). W typie zapisują się tylko niektóre paramenty elementu — tylko te, które znajdują się w panelu Parametry typu. Nie wszystkie elementy […]

Czytaj dalej

Podstawy działania programu: Menadżer projektu

Podstawy działania programu Menadżer projektu Menadżer projektu pozwala na zarządzanie  wszystkimi elementami programu ArCADia-ARCHITEKTURA: budynkami, kondygnacjami, ścianami, stolarką, itd. Wywołanie: Program ArCADia: •    Wstążka Widok? grupa logiczna Pokaż/ukryj?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu •   Pasek stanu?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD: •  Pasek narzędzi?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu Menadżer projektu pozwala na: definiowanie widoczności, koloru rysowania i drukowania. Każdy budynek jest  podzielony […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5 (wprowadzona w ArCADia System 4.1)

Nowości w systemie Nowy przekrój: – tworzenie przekroju szybsze od 2 do 12 razy – wyeliminowane problemy z kolejnością elementów – możliwość tworzenia przekrojów stopniowych – możlwość obracania linii przekroju Ulepszenia w renderingu: – uwzględnienie źródeł światła – tryb nocny Własności elementów: – dostęp do atrybutów (pisaków, czcionek i powierzchni) z poziomu ActonBara i ItemBara – zmiana artybutów (pisaków, czcionek, powierzchni) […]

Czytaj dalej

Opis elmentów interfejsu programu ArCADia-Architektura 5.5

Wprowadzenie Opis elementów programu Funkcje programu ArCADia podzielone na wersje: •      Opcje podstawowe    ArCADia 4.1 PL ArCADia-INTELLICAD, AutoCAD Funkcje Paska narzędzi ArCADia-START dla programu AutoCADlub ArCADia-INTELLICAD(kolumna I) oraz wstążek programu ArCADia (kolumna II): I II Opcja Opis Pokaż/ukryj menadżera projektu Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania kondygnacjami. Wstaw dowolny wymiar Wprowadza wymiar poprzez wskazanie początku i końca elementu wymiarowanego. Wstaw […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.0 (wprowadzona w ArCADia System 4.0)

Nowe obsługiwane platformy – 64 bit (Autocady) – Autocad 2011 Nowości w systemie – nowy tryb 3d – ulepszony wygląd, – mapowanie tekstur, – szybsze działanie, – action-bar, – wielowybór, – własne drzewko – spacer – kolizje (edycja „co z czym”) – skrzyżowania – multischowek (kopiowanie całych branż) – kopiowanie kondygnacji z wyborem elementów – nowy sposób podawania punktu: „równoległy do” […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 (wprowadzona w ArCADia System 3.0)

Nowe elementy: – Rampy – Ściany łukowe – Schody kręte – Rendering – Podgląd 3d w dialogach Własności – Obsługa warstw podrysu z Menadżera Projektu – Polecenie tworzenia obiektów 2d z kresek – Ustawianie grubości linii na warstwie z Menadżera Projektu – Nowa funkcja „obróć budynek” – Współpraca z programem Arcon: import schodów zabiegowych, eksport/import facjatek, eksport terenu, import grubości […]

Czytaj dalej
1 12 13 14