• Krajobraz – zmiana obiektu 2 i 3D

  ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU ma możliwość wprowadzenia roślin, które są pokazane w sposób schematyczny. Zarówno symbol 2D jak i jego prezentację 3D można zmienić i np. zapisać do biblioteki programu. Dla przykładu […]

  Czytaj dalej >>
 • O1, D1 – dla okien i drzwi skąd się biorą

  Jeśli wprowadzamy okno lub drzwi z biblioteki, to opis elementu jest pełen, czyli na odpowiednio O1 lub D1. Przy wstawianiu okien lub drzwi o własnych paramentach wstawiają się one z […]

  Czytaj dalej >>
 • Praca z zaimportowanym plikiem IFC

  Nowa wersja ArCADia-IFC daje możliwość wczytania pliku lub kilku plików IFC do jednego projektu. Nie są one konwertowane na obiekty systemu ArCADia, tworzą własny model zarządzany niezależnie od modelu systemu. […]

  Czytaj dalej >>
 • Obrót obiektów 3D

  Jeśli projekt aranżujemy obiektami typu krzesło, stół, szafka, samochód czy drzewo, to nie potrzebujemy wykorzystywać opcji obracania obiektu we wszystkich trzech osiach. Krzesło zazwyczaj ustawiamy na nogach i oparciem do […]

  Czytaj dalej >>
 • Wybieranie wszystkich ścian z menadżera

  Programy typu CAD mają różne możliwości wyszukiwania elementów. Można zaznaczyć np. wszystkie okręgi lub linie w projekcie albo wyszukać tylko linie rysowane określonym typem lub kolorystyką. System ArCADia posługuje się […]

  Czytaj dalej >>
 • Zagospodarowanie terenu

  20 Przedstawiając nasz projekt jako wizualizacje nie pokazujemy samego budynku, ale osadzamy go na terenie. Nie chodzi tu tylko o pokazanie płaskiego zielonego placka (choć taki często wystarczy), na którym […]

  Czytaj dalej >>
 • Oświetlenie sceny wizualizacji podstawy

  W zależności od tego co czy chcemy zwizualizować wnętrze pomieszczenia, czy też pokazać cały budynek, to oświetlenie będzie różne. Plener, czyli budynek wraz z otoczeniem, pokazujemy zazwyczaj w oświetleniu dziennym, […]

  Czytaj dalej >>
 • Elementy prętowe eksport do R3D3-Rama 3D

  Do tej pory z ArCADii-ARCHITEKTURY do programu R3D3-Rama 3D można było przesłać dach w celu wykonania konstrukcji więźby. Do tego nie była potrzebna licencja na program R3D3-Rama 3D, można było […]

  Czytaj dalej >>
 • Opis więźby

  Nowa wersja programu ArCADia-ARCHITEKTURA posiada opcję automatycznego opisywania więźby dachu. Na blogu była już opisywana możliwość tworzenia w modelu budynku więźby dachowej, która definiowana jest w programie R3D3-Rama 3D, a […]

  Czytaj dalej >>
 • Siatka osi modularnych

  Pracując na programie ArCADia lub ArCADia-INTELLICAD, możemy dla ułatwienia wprowadzania elementów włączyć siatkę punktów. Jej rozstaw możemy dowolnie ustawiać. Przy projektowaniu budynków może jednak przydać się siatka osi modularnych, której […]

  Czytaj dalej >>
 • Przekrój schodkowy

  Czasem przy skomplikowanej bryle budynku i różnych wysokościach podłóg i sufitów w projekcie trzeba zastosować albo większą ilość przekrojów, albo przekrój schodkowy. Program pozwala na tworzenie przekroju prostego, ale poprzez […]

  Czytaj dalej >>
 • Multischowek, czyli kopiowanie

  Kopiowanie elementów systemu ArCADia może następować poprzez opcje modyfikacji (Kopiuj) lub przez schowek (Ctrl+C) lub przy tworzeniu kondygnacji lub przez Multischowek. Pierwsza opcja pozwala przekopiować zaznaczony element lub elementy na […]

  Czytaj dalej >>
 • Tło w wizualizacji

  Powyżej kilka przykładów wizualizacji, w których w tło zostało wprowadzone zdjęcie. Tak w zasadzie zdjęcia te zostały wprowadzone w tło Widoku 3D. Powyższe okno wywoływane jest ikoną Opcje widoku 3D […]

  Czytaj dalej >>
 • Przenoszenie budynku do innego projektu

  Niestety, nie ma w programie takich poleceń jak Zapisz lub Eksportuj budynek, a co za tym idzie, nie ma też polecenia Importuj budynek. Jednak jeśli chcemy wprowadzić budynek z innego […]

  Czytaj dalej >>
 • Projekt 2 – 10. Przekroje, elewacji i widoki kondygnacji

  Jeśli projekt mamy już gotowy, możemy zabrać się za dopracowanie dokumentacji. Możemy wprowadzić przekroje, elewacje i rzuty kolejnych kondygnacji. Najlepiej zrobić to na koniec projektu, gdyż każdy kolejny widok może […]

  Czytaj dalej >>
 • Projekt 2 – 9. Prezentacja projektu (wizualizacja)

  W poprzednich częściach został zbudowany dom jednorodzinny. W tej części postaramy się pokazać go jak najkorzystniej w widoku 3D i zapisać wizualizacje z kamer istniejących w projekcie. Zaczniemy od wprowadzenia […]

  Czytaj dalej >>
 • Projekt 2 – 7. Wprowadzanie i modyfikacja dachu

  W poprawnych częściach zbudowaliśmy trzy kondygnacje i nakryliśmy je domyślnym dachem. Teraz zaznaczamy wprowadzony dach i wchodzimy we właściwości. Powyżej domyślne ustawienia połaci, które zaraz zmodyfikujemy dla uzyskania dachu dwuspadowego. […]

  Czytaj dalej >>
 • Projekt 2 – 6. Tworzenie poddasza

  W poprzednich częściach został stworzony rzut parteru i fundamentów. Teraz stworzymy nową kondygnacje powyżej, zmienimy jej rzut ścian, zmodyfikujemy strop parteru i wprowadzimy dach. Zaczynamy od tworzenia nowej kondygnacji powyżej. W […]

  Czytaj dalej >>
 • Elementy stalowe w ArCADii-ARCHITEKTURZE

  ArCADia-ARCHITEKTURA od wersji 7.0 posiada nową opcję wstawiania słupów stalowych. Opcja pozwala na wprowadzenie słupów pionowych, pochyłych i poziomych elementów stalowych. Wszystkie opcje dostępne po kliknięciu ikony . Standardowe okno […]

  Czytaj dalej >>
 • Rozszerzanie biblioteki obiektów 3D

  Biblioteka obiektów 3D w programie nie jest duża. Mamy tu do dyspozycji tylko podstawowe elementy, ale możemy bibliotekę powiększać na różne sposoby. Oczywiście możemy kupić bibliotekę zdefiniowaną do programu ArCADia. […]

  Czytaj dalej >>

Typ a szablon, czyli jak zapisać własne ustawienia dokumentu i elementów

Dla zapisania własnych ustawień w systemie ArCADia mamy dwie możliwości: Typ i Szablon. Jaka jest między nimi różnica? Typ zapisuje parametry obiektu, a szablon jego sposób rysowania i domyślnie ustawienia pierwszego wprowadzanego elementu (np. typ pierwszej ściany, okna itp.). W typie zapisują się tylko niektóre paramenty elementu — tylko te, które znajdują się w panelu Parametry typu. Nie wszystkie elementy […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA 6 – nowa wersja programu.

ArCADia-ARCHITEKTURA 6.0 Lista zawiera zmiany w module Architektura z  wersji  5.0 do 6.0 Tworzenie i edycja więźby dachowej z wykorzystaniem programu Rama3D (+zestawienia drewna) Przenoszenie elementów użytkownika ze starszej wersji programu po instalacji (dot.: biblioteki materiałów, typów, obiektów 2D i 3D). Nowe okna i drzwi skryptowe. Nowe typy wymiarowania (kątowe, promienia, długość ściany). Edycja własności obiektów 3D w bibliotece. Import obiektów […]

Czytaj dalej

ArCADia-ARCHITEKTURA dała początek systemowi ArCADia

Idea systemu ArCADia spełniającego założenia BIM rozpoczęła się właśnie od programu ArCADia-ARCHITEKTUTA. Prace nad nim rozpoczęto około 6 lat temu. Początkowe założenia programu skupiały się przede wszystkim na udostępnieniu projektantom narzędzia które pozwoli wykonywać szybciej dokumentacje architektoniczną. Ustalono założenia które wzorowane były na edytorze graficznym programu ArCon, jednocześnie rozbudowując je i dostosowując do obecnych potrzeb w wyniku tego powstał program […]

Czytaj dalej

Podstawy działania programu: Menadżer projektu

Podstawy działania programu Menadżer projektu Menadżer projektu pozwala na zarządzanie  wszystkimi elementami programu ArCADia-ARCHITEKTURA: budynkami, kondygnacjami, ścianami, stolarką, itd. Wywołanie: Program ArCADia: •    Wstążka Widok? grupa logiczna Pokaż/ukryj?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu •   Pasek stanu?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu Program AutoCAD lub ArCADia-INTELLICAD: •  Pasek narzędzi?  Pokaż/Ukryj Menadżera Projektu Menadżer projektu pozwala na: definiowanie widoczności, koloru rysowania i drukowania. Każdy budynek jest  podzielony […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.5 (wprowadzona w ArCADia System 4.1)

Nowości w systemie Nowy przekrój: – tworzenie przekroju szybsze od 2 do 12 razy – wyeliminowane problemy z kolejnością elementów – możliwość tworzenia przekrojów stopniowych – możlwość obracania linii przekroju Ulepszenia w renderingu: – uwzględnienie źródeł światła – tryb nocny Własności elementów: – dostęp do atrybutów (pisaków, czcionek i powierzchni) z poziomu ActonBara i ItemBara – zmiana artybutów (pisaków, czcionek, powierzchni) […]

Czytaj dalej

Opis elmentów interfejsu programu ArCADia-Architektura 5.5

Wprowadzenie Opis elementów programu Funkcje programu ArCADia podzielone na wersje: •      Opcje podstawowe    ArCADia 4.1 PL ArCADia-INTELLICAD, AutoCAD Funkcje Paska narzędzi ArCADia-START dla programu AutoCADlub ArCADia-INTELLICAD(kolumna I) oraz wstążek programu ArCADia (kolumna II): I II Opcja Opis Pokaż/ukryj menadżera projektu Przywołuje lub ukrywa okno do zarządzania kondygnacjami. Wstaw dowolny wymiar Wprowadza wymiar poprzez wskazanie początku i końca elementu wymiarowanego. Wstaw […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 5.0 (wprowadzona w ArCADia System 4.0)

Nowe obsługiwane platformy – 64 bit (Autocady) – Autocad 2011 Nowości w systemie – nowy tryb 3d – ulepszony wygląd, – mapowanie tekstur, – szybsze działanie, – action-bar, – wielowybór, – własne drzewko – spacer – kolizje (edycja „co z czym”) – skrzyżowania – multischowek (kopiowanie całych branż) – kopiowanie kondygnacji z wyborem elementów – nowy sposób podawania punktu: „równoległy do” […]

Czytaj dalej

Zmiany w wersji ArCADia-ARCHITEKTURA 4.5 (wprowadzona w ArCADia System 3.0)

Nowe elementy: – Rampy – Ściany łukowe – Schody kręte – Rendering – Podgląd 3d w dialogach Własności – Obsługa warstw podrysu z Menadżera Projektu – Polecenie tworzenia obiektów 2d z kresek – Ustawianie grubości linii na warstwie z Menadżera Projektu – Nowa funkcja „obróć budynek” – Współpraca z programem Arcon: import schodów zabiegowych, eksport/import facjatek, eksport terenu, import grubości […]

Czytaj dalej

Witamy

Na tej stronie znajdują się informacje związane z programem ArCADia-ARCHITEKTURA. Będziemy starali się publikować tutaj aktualności związane z rozwojem programu, planowanymi w nim zmianami, liczymy również na uczestnictwo w dyskusji na ten temat. Znajdą tutaj Państwo również przykładowe rozwiązania powtarzających się problemów związnych z działaniem programu oraz naszym zdaniem przydatne wskazówki związne z codzienną pracą w programie.

Czytaj dalej
1 16 17 18