Praca z zaimportowanym plikiem IFC

Nowa wersja ArCADia-IFC daje możliwość wczytania pliku lub kilku plików IFC do jednego projektu. Nie są one konwertowane na obiekty systemu ArCADia, tworzą własny model zarządzany niezależnie od modelu systemu. Oba modele współistnieją, ale nie łączą się w żaden sposób. Każdy ma własną zakładkę umiejscowiona po lewej stronie okna Menadżera projektu. Jeśli do zaimportowanego model IFC chcemy wprowadzić np. instalacje, […]

Czytaj dalej

Symbol opisu elementu

Wprowadzając opis elementu na przekroju, czy rzucie pokazana jest linia opisu wraz z oznaczeniem. Jeśli element opisywany nie ma zapisanego typu, to oznaczenia nie będzie, będzie wyłącznie kółko otaczające symbol. Oczywiście można od razu wprowadzić wykaz materiałów, co będzie wyglądało jak poniżej. Jeśli jednak chcemy, żeby na przekroju znajdowało się tylko oznaczenie wykazu materiałów, a sam wykaz będzie pokazany gdzieś […]

Czytaj dalej

Nowa wersja ArCADia-IFC

Nowa wersja i nowe podejście do przenoszenia informacji przy projektowaniu w technologii BIM. Większość programów wczytuje plik nie interpretując go, tak właśnie działa nowa wersja modułu ArCADia-IFC. Program wczytuje pliki zapisane w formacie IFC, niezależnie od tego w jaki sposób były one wykonane. Wczytane modele zachowują własna strukturę projektu, budynku, dokładnie taką jaką uzyskały w źródłowym programie. Projekty IFC nie […]

Czytaj dalej

Nowości systemu ArCADia 6.6

Głównymi zmianami wersji 6.6 systemu ArCADia jest nowa wersja ArCADia-IFC, ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE i drobne zmiany w niektórych opcjach programu. O nowej wersji modułu ArCADia-IFC opiszę innym razem, teraz klika zmian w opcjach. Nie pokaże na zrzutach, bo nie ma jak, ale zostały zoptymalizowane przekroje, co przyspieszy ich tworzenie. Pozostałe zmiany to ułatwienia przy wprowadzaniu elementów np. okien i drzwi (zwykłych […]

Czytaj dalej

Jak zmienić płaski rysunek CAD na model 3D

Jeśli zmieniliśmy narzędzie rysunkowe CAD na bardziej zaawansowane, np. na ArCADię z obiektami systemowymi, to chcąc wprowadzić stare projekty w model BIM, trzeba je przerysować. W zależności od tego, jak stworzony został rysunek, takie samo postępowanie powinno mieć miejsce przy tworzeniu z projektu modelu. Najprościej jest sprawdzić grubość ściany i obrysować, korzystając z punktów zaczepienia, pokazując początek i koniec ściany […]

Czytaj dalej

Obrót obiektów 3D

Jeśli projekt aranżujemy obiektami typu krzesło, stół, szafka, samochód czy drzewo, to nie potrzebujemy wykorzystywać opcji obracania obiektu we wszystkich trzech osiach. Krzesło zazwyczaj ustawiamy na nogach i oparciem do góry (choć może się zdarzyć, że będziemy je chcieli przewrócić). Po wstawianiu przesuwamy je, podsuwamy do biurka czy stołu i w razie potrzeby obracamy w osi Z. Podobnie ze stołem […]

Czytaj dalej

Wybieranie wszystkich ścian z menadżera

Programy typu CAD mają różne możliwości wyszukiwania elementów. Można zaznaczyć np. wszystkie okręgi lub linie w projekcie albo wyszukać tylko linie rysowane określonym typem lub kolorystyką. System ArCADia posługuje się bardziej skomplikowanymi elementami, ponieważ np. ściana na rysunku składa się z kilku linii o różnym typie, różnej grubości itp. właściwościach. Dlatego do zaznaczenia konkretnych obiektów systemu musimy wykorzystać Menadżera projektu, […]

Czytaj dalej

Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu kubatury

Obliczanie kubatury z opcji Zestawienia i powierzchnie odbywa się na podstawie pomieszczeń i otaczających je elementów, czyli ścian, stropów, podłóg na gruncie i dachu. Oznacza to, że balkony, przejścia miedzy budynkami nie są wliczane w kubaturę budynku, póki nie są pomieszczeniami. Jeśli przejście pod budynkiem, nadwieszenia lub balkony maja być obliczone to należy je zamknąć ścianą wirtualną, tworząc tym pomieszczenia, […]

Czytaj dalej

Facjatka bez ściany szczytowej

20Opisywałam już wstawianie facjatki, która ma ścianę szczytową przejętą z elewacji budynku. Czas na facjatkę, która jest wstawiona w głębi połaci. Pamiętajmy, że facjatka w module ArCADia-ARCHITEKTURA to jedna, dwie lub 3 połacie dachu i zazwyczaj dwie ścianki boczne (obu nie da się wyłączyć). Facjatka nie wprowadza ściany przedniej. Po wprowadzeniu facjatki dobrze jest wejść w jej właściwości i zdefiniować […]

Czytaj dalej

Import obiektów z programu ArCon

ArCADia-ARCHITEKTURA ma możliwość powiększania biblioteki obiektów o formaty: 3ds, aco i o2c. Dwa ostatnie formaty to obiekty z programu ArCon. Z tego programu obiekty jednak można przenieść na dwa sposoby: poprzez import wymienionych formatów lub przez przeniesienie projektu. W drugim wariancie oba programy muszą być uruchomione jednocześnie, ale trzeba najpierw spełnić odpowiednie wymagania: Od Windows 7 program ArCon najczęściej do […]

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 14