Edycja balustrady

Wprowadzoną balustradę głównie modyfikujemy w oknie dialogowym zmieniając jej parametry, skrypty poszczególnych elementów, czy np. przez wyłączanie poszczególnych słupków. Mamy jednak możliwość jeszcze dodatkowych modyfikacji. Możemy dodawać i usuwać punkty na balustradzie. Dodanie punktu wprowadza we wskazanym miejscu słupek, który dzieli dotychczasowy segment balustrady na dwie części. Dodanie takiego słupka może być po to, żebyśmy np. mogli zmienić rzut balustrady, […]

Czytaj dalej

System ArCADia 6.7- nowości

Nowa wersja systemu ArCADia wnosi kilka udogodnień szczególnie dla osób projektujących w module ArCADia-ARCHITEKTURA, która także zmieni numer wersji. Nową wersja w systemie ArCADia 6.7 będą też miały moduły ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE oraz ArCADia-3D MAKER. Pierwsza wersja modułu ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE otrzyma nową nazwę ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE. Dojdą także dwa zupełnie nowe moduły ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU oraz ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE. Ale nie o tych […]

Czytaj dalej

Skalowanie widoku: milimetry, metry czy centymetry

Domyślną jednostka rysowania w systemie ArCADia są centymetry. Jest to zdefiniowane we właściwościach widoku i tak właśnie można to w dowolnym momencie zmienić. Najpierw jednak musimy mieć pierwszy widok, dlatego jeśli chcemy zacząć rysować w innych jednostkach niż domyślne zacznijmy od wstawienia widoku. Na wstążce System znajduje się opcja Wstaw rzut. Opcja wstawiamy uchwyt widoku i ty uwaga dość ważna. […]

Czytaj dalej

Elementy prętowe w konstrukcji altany

Wszelkie elementy konstrukcji szkieletowej najlepiej w module ArCADia-ARCHITEKTURA wykonywać elementami prętowymi. Ten projekt altany powstał wyłącznie przy użyciu elementów prętowych, wprowadzanych pionowo, poziomo i pod kątem. Oczywiście początek to elementy pionowe. Wybieramy opcję (znajduje się na wstążce Architektura) i przed wprowadzeniem wchodzimy we właściwości. Definiujemy wysokość (wpisując go w polu Wysokość końca), wybieramy przekrój i zadajemy jego wielkości. Nie ma […]

Czytaj dalej

Ogród zimowy

22Altany, ogrody zimowe i inne elementy wykonane z konstrukcji szkieletowych w module ArCADia-ARCHITEKTURA można tworzyć na różne sposoby. Jeśli w naszym projekcie chcemy wprowadzić szklarnie lub ogród zimowy, czyli zamknięta szklaną przestrzeń, to podstawą będą albo same ściany, albo ściany z wprowadzonymi weń oknami.   Powyższy przykład stworzony jest następująco: Zarys ogrodu zimowego został obrysowany cienkimi ścianami.   Powyżej przykładowa […]

Czytaj dalej

Różnicowanie tekstury na ścianach – sposób 2.

Najprostszy przykład zróżnicowania kolorystyki elewacji przez wprowadzenie trzech poziomych brył, o różnej szerokości i teksturze, umieszczonych na sobie, na ostatniej kondygnacji. W powyższym przypadku pionowe pasy to słupy. Troszkę więcej pracy będzie wymagało jeśli tekstura ma być zmieniona tylko na fragmencie ściany.   Powyższy przykład ma na fragmencie ściany między oknami nałożoną bryłę, a raczej kilka. Cienkie pasy ułożone jeden […]

Czytaj dalej

Biblioteka typów

Edytor biblioteki typów, bo tak dokładnie nazywa się okno biblioteki typów dostępny jest ze wstążki System. Okno podzielone jest na dwie części: Bibliotekę globalną i Bibliotekę projektu, ale za nim o tym, to w górnej części okna znajdują się dwie listy. Pierwsza od lewej to lista branż, czyli modułów dostępnych w systemie ArCADia. Druga, ta po prawo jest zależna od […]

Czytaj dalej

Zmiana typu elementu

Zmień typ, to opcja dostępna na wstążce System. Opcja jest troszkę ukryta, ponieważ znajduje się jako druga pod ikoną rozwijalną Biblioteka typów. Opcja pozwala na szybką podmianę jednego stylu na inny. Można w ten sposób wymienić typ ściany, okna, rury wodociągowej czy dowolnego innego obiektu systemu ArCADia, któremu możemy zapisać typ. Wymiana typu będzie przeprowadzona w całym dokumencie, we wszystkich […]

Czytaj dalej

Kopiowanie elementów pomiędzy kondygnacjami

W chwili tworzenia nowej kondygnacji poniżej lub powyżej definiujemy co kopiujemy z obecnie zaznaczonego piętra. Zaznaczona kondygnacja jest kopiowana wybranymi elementami i tuż nad nią lub pod nią tworzona jest nowa kondygnacja. Jeśli nie w tym miejscu miała ona powstać, ale chodziło nam o przekopiowanie elementów, to możemy taką kondygnacje później przesunąć. Ale są jeszcze inne sposoby na powielenie elementów […]

Czytaj dalej

O1, D1 – dla okien i drzwi skąd się biorą

Jeśli wprowadzamy okno lub drzwi z biblioteki, to opis elementu jest pełen, czyli na odpowiednio O1 lub D1. Przy wstawianiu okien lub drzwi o własnych paramentach wstawiają się one z pustym kółkiem opisu. Tak samo jest z Opisem elementu, który pokazuje materiały zawarte w podłogach, stropach i dachach. Czemu? Symbol typu, bo tak nazywa się opis O1 lub D1 dla […]

Czytaj dalej
1 2 3 4 14